FOTO-NATJEČAJ ZA TEMU KARNEVALA

25. veljače 2017. | Kategorija: Kultura

fotoBIJELA KRONIKA – Fotosavez Primorsko-goranske županije, u duhu očuvanja tradicije ovog kraja, raspisao je natječaj na temu karnevala kojem se mogu odazvati domaći i inozemni autori, profesionalci ili amateri, iako će se prihvaćati isključivo fotografije koje dokumentiraju karnevalske običaje naše županije.
Stoga, svi zainteresirani zaljubljenici u fotografsku vještinu svoje radove mogu prijaviti za jednu od dvije kategorije, s time da prva podrazumijeva (skenirane) fotografije karnevalskih običaja snimljene pred najmanje dvadeset godina, a druga isključivo ovogodišnje foto uratke koji odgovaraju na jednu od dvije zadane teme: karnevalski portret i/ili karnevalski događaj.
Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u iznosu od 50,00 kuna, odnosno 30,00 kn za članove Fotosaveza, što vrijedi za obje kategorije, a uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza (HR6524020061100657082), s naznakom Za Karneval 2017. Učenicima i studentima, sudionicima natječaja, ta je obveza dokinuta, ali uz obvezno priloženu potvrdu škole ili fakulteta kojom se potvrđuje redovitost.
Sam natječaj otvoren je do 07. ožujka 2017. godine, a sve pristigle radove pregledat će prosudbeno povjerenstvo te najbolje odabrati za izložbu koja će biti postavljena u riječkoj Galeriji Principij. Uz to, nagradit će se po jedan autor za svaku od tema iz druge kategorije koji na najinventivniji način interpretira karnevalski portret, odnosno karnevalsko zbivanje.
Svaki autor može prijaviti najviše deset fotografija, a dopušteni nastavci datoteka su .jpg i .jpeg, s time da njihova pojedinačna veličina ne smije prelaziti 4 MB. Sve datoteke fotografija moraju biti potpisane rednim brojem, imenom i prezimenom autora te nazivom.
Fotografije u digitalnom obliku, zajedno s odgovarajućom prijavnicom, šalju se isključivo e-mailom na pgzkarneval@gmail.com