USKORO IZBORI ZA MJESNE ODBORE GRADA KRKA

12. svibnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

izboriKRK – Izbori za Mjesne odbore Grada Krka – tijeka za koja malo tko zna čemu uopće služe – održati će se u nedjelju 10. lipnja 2018. godine.

Ove će se godine tako provesti izbori i za dva novoosnovana mjesna odbora na području Grada Krka, odnosno naselja Krk, i to za Mjesni odbor Krk Istok i Mjesni odbor Krk Zapad, a njihova su područja utvrđena Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnh odbora na području Grada Krka, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine.

Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 23. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Krka donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva zaduženog za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća koje vrši sve tehničke pripreme za obavljanje izbora utvrđene Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

S ciljem provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu realizaciji istih, a političke stranke da animiraju svoje članstvo o raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti dostupne su i Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova propisanih od strane Izbornog povjerenstva Grada Krka.
(kv)