RIJEKA UZIMA KREDIT OD 44 MILIJUNA ZA GALEB I BENČIĆ

2. srpnja 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Za realizaciju trogodišnjeg EU projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ kojim će se obnoviti Upravna zgrada bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić i brod Galeb, s ciljem da se stave u funkciju kulturno-turističkih sadržaja, Grad Rijeka će vlastito učešće u financiranju projekta osigurati iz prihoda od spomeničke rente i kreditnog zaduženja u iznosu od 44.000.000,00 kuna.

Grad Rijeka nositelj je trogodišnjeg EU projekta pod nazivom „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ kojim se urbanom obnovom i očuvanjem industrijske baštine želi potaknuti razvoj kulturnog turizma i stvaranje novih radnih mjesta na području kulturnih i kreativnih industrija te turizma i ugostiteljstva. Kroz projekt će se revitalizirati dva najreprezentativnija spomenika industrijske baštine na području Rijeke, a valja naglasiti kako je riječ o zaštićenim kulturnim dobrima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku – Upravna zgrada bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić i brod Galeb, s ciljem da se stave u funkciju kulturno-turističkih sadržaja.
Uz nositelja Grad Rijeku, projekt provode partneri – Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica grada Rijeke. Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić i njegovo stavljanje u funkciju gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajem, rekonstrukciju i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hotelskim sadržajem i uređenje središnje rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine. Ova stri segmenta provodi nositelj Grad Rijeka. Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane i Broda Galeb predstavljaju novu kulturnu infrastrukturu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Druge dvije komponente: Istraživanje i edukacija bazirani na industrijskoj baštini grada Rijeke – provodi partner Sveučilište u Rijeci i Promidžba i vidljivost, koju provodi partner Turistička zajednica grada Rijeke.

Kako je pojasnio Ante Mađerić, v.d. pročelnika Odjela za financije EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, čija planirana vrijednost iznosi 113.532.017,00 kuna, sufinancira se kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 68.891.606,18 kuna, sklopljenog 27. travnja 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – MRRFEU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU i Grada Rijeke kao korisnika bespovratnih sredstava. Provedba navedenog EU projekta započela je u lipnju 2017. godine.

Od planiranih sredstava iz fondova EU predviđeno je 55.239.017,00 kuna, pomoć MRRFEU iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini iznosi 700.000,00 kuna. Vlastito učešće Grada u financiranju projekta planirano je iz prihoda od spomeničke rente u visini 13.593.000,00 kuna i prihoda od kreditnog zaduženja Grada u iznosu od 44.000.000,00 kuna.

Na poziv Grada Rijeke za dostavu obvezujuće ponude za nabavu dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 44.000.000,00 kuna javile su se tri poslovne banke, od kojih je Zagrebačka banka d.d. Zagreb dala najpovoljniju ponudu. Kredit će se vraćati u 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2022. godine.  Gradonačelnik je kazao kako je riječ o povoljnom zaduženju budući da je rok otplate kredita 10 godina, a nominalna kamatna stopa fiksna i iznosi 1,25% godišnje. “Na žalost, projekt smo planirali prije tri-četiri godine i dok je prošao složenu proceduru i odobrenje za bespovratna sredstva EU fondova, situacija na tržištu građevinskih poslova u cijeloj zemlji, pa i šire se znatno promijenila zbog nedostatka kvalitetne radne snage, zato je udio Grada veći od planiranog. U prijavi projekta nije predviđeno financiranje nabave opreme, pa je i taj dio uvršten u iznos predviđenog kredita”, rekao je gradonačelnik i ovaj materijal proslijedio na Gradsko vijeće.