RIJEKA – prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća

9. veljače 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Iz TD Rijeka plus d.o.o. obavještavaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za zakup javnih prodajnih mjesta za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća.

Prodaja će se obavljati u periodu od 01. ožujka do 30. lipnja 2022. godine, a lokacija za koju se prikupljaju ponude je istočni dio Verdijeve ulice na Centralnoj tržnici.

Svi zainteresirani pisanu ponudu trebaju dostaviti isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: TD Rijeka plus d.o.o, 51000 Rijeka, Blaža Polića 2/III. Rok za predaju ponuda je 21. veljače 2022. godine do 16:00 sati.

Ponuđači će o rezultatima natječaja biti obavješteni telefonskim putem 23. veljače.

skica prostora prodaje

(kv)