RIJEKA – Članovi Vijeća građana Rijeke predali gradonačelniku Filipoviću 90 preporuka za unapređenje mjesne samouprave

10. prosinca 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Članovi Vijeća građana Rijeke predali su gradonačelniku Marku Filipoviću 90 preporuka za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Vijeće građana Rijeke okupilo je 33 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke i prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj. U sklopu projekta, tijekom susreta koji su se održavali od početka studenog do početka prosinca ove godine, članovi Vijeća učili su, konzultirali se, raspravljali i donijeli preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci.

Preporuke su usvojene na šestom susretu Vijeća građana Rijeke, a odnose se na povećanje informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice; unaprjeđenju i povećanju znanja i vještine svih relevantnih aktera u sustavu mjesne samouprave, povećanju uključivanja i sudjelovanja građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice, povećanju sudjelovanja građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici te povećanje učinkovitosti u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave.

Vijeće građana Rijeke predalo preporuke gradonačelniku

Vijeće građana Rijeke gradonačelnika pozivalo da prihvati i usvoji njihove prijedloge za boljitak našeg grada

Preporuke je gradonačelniku predala najmlađa članica Vijeća građana, 22-godišnja Nika Bogović, koja je ujedno i pročitala pismo članova Vijeća.
„Mi, pozvani i izabrani članovi i članice Vijeća građana Rijeke, počašćeni smo i ponosni što smo mogli doprinijeti izradi preporuka kojima ćete Vi, zajedno sa svim građanima i građankama Rijeke, unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje nas građana i građanki u razvoju lokalne zajednice. Zahvaljujemo što ste omogućili pokretanje ovog Vijeća građana Rijeke te izražavamo veliko zadovoljstvo radom u njemu. Nadamo se da ćete pronaći načina da već razvijen i postojeći sustav mjesne samouprave i građanske participacije, putem dopuna lokalne regulative i osiguravanjem potrebnih sredstava u gradskom proračunu, dodatno unaprijedite vodeći se našim prijedlozima i preporukama. Stoga Vas pozivamo da prihvatite i usvojite naše prijedloge za boljitak našeg grada i za primjer drugim gradovima kako aktivno uključivati građane u život lokalne zajednice“, kazala je u ime svih članova Vijeća građana Nika Bogović.

Vijeće građana Rijeke predalo preporuke gradonačelniku

U pismu, koji je sastavni dio dokumenta uz osvrt na proces, potpise svih članova Vijeća i 90 preporuka, navodi se i sljedeće:
„Sudjelovanjem u radu Vijeća građana Rijeke dobili smo niz novih informacija i znanja o mjesnoj samoupravi i aktivnom građanstvu a naše preporuke temelje se na zajedničkom promišljanju svih članica i članova Vijeća koje je vođeno sljedećim: neizmjerno volimo naš grad te vlastitim doprinosom i primjerom želimo raditi i doprinijeti njegovom boljitku; vrlo je bitno osigurati prostor da građanke i građani Rijeke mogu izraziti svoje potrebe, da budu uključeni u život grada i da im se omogući angažman na dobrobit sviju; neovisno o tome koja grupa ljudi želi pokrenuti neku akciju, važno je omogućiti i poticati interakciju i suradnju svih dionika koji mogu doprinijeti postizanju pozitivnih promjena i širenju dobrih ideja za stvaranje boljeg i ugodnijeg kvartovskog i gradskog života; aktivni građani i građanke i s malim akcijama mogu značajno doprinijeti unaprjeđenju života u Rijeci.“

Vijeće građana Rijeke predalo preporuke gradonačelniku

Gradonačelnik Filipović: Vjerujem da će vaši prijedlozi pomoći da se unaprijedi kvaliteta života Riječana

Gradonačelnik Filipović ponovno se zahvalio svim članovima Vijeća građana Rijeke što su pristali biti dio ovog projekta, koji je pokrenuo Grad Rijeka.

„Veliko hvala svima vama koji ste danas ovdje, jer bez vašeg dobrovoljnog uključivanja, bez želje da nešto promijenite u našem gradu, bez ovih preporuka koje ste izradili, bez tog uloženog truda da učinite korak više za čitavu zajednicu, ovog projekta, ne bi bilo“, kazao je gradonačelnik Filipović, zahvalivši se Udruzi za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke koja je pripremala i koordinirala projekt te Sonji Schirmbeck, direktorici Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju, koja je podržala projekt, kao i svim uključenima u realizaciju projekta.

„Jedva čekam pročitati vaše preporuke i uvjeren sam da je svaka od njih iznimno kvalitetna, a hoće li sve biti moguće i provesti, vidjet ćemo nakon što ih analiziramo i vidimo što je sve, u okviru naših mogućnosti, moguće realizirati. No, upravo se u ovim preporukama, uvjeren sam, nalaze odgovori na pitanje kako unaprijediti kvalitetu života svih Riječanki i Riječana, kako kroz rad mjesnih odbora, s čijim predstavnicima ste također surađivali, baš kao i s predstavnicima Gradske uprave, tijekom vašeg posljednjeg susreta“, kazao je gradonačelnik Filipović, uz kojeg je predaji preporuka prisustovala i pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu Verena Lelas-Tibljaš.

Prijedlozi i preporuke bit će upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje, a prvi odgovor Vijeću građana o prijedlozima i preporukama gradonačelnik će dati na sljedećem susretu s članovima Vijeća, planiranim za prvu polovicu 2024. godine.

Vijeće građana Rijeke predalo preporuke gradonačelniku

Odgovorni i posvećeni rad članova Vijeća građana Rijeke