Radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

28. rujna 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Dana 26.09.2023. godine započeli su radovi na projektu ”Rekonstrukcija Ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture”. Građevinske radove izvodi Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, nadzor nad izvođenjem radova izvodi House d.o.o. iz Rijeke. Ugovoreno trajanje svih radova je do 03.04.2024. godine.

Ulica Vjekoslava Dukića  je prometna poveznica Sveučilišnog Kampusa  i Kliničkog bolničkog centra Rijeka – lokacija Sušak na mrežu gradskih prometnica. Svojim istočnim krakom povezana je na ulicu Tome Strižića. Izgradnjom Kampusa i KBC-a povećava se prometno opterećenje postojećeg raskrižja sa ulicom Tome Strižića, te je Grad Rijeka pokrenuo postupak rekonstrukcije raskrižja ulica s planiranom rekonstrukcijom u kružno raskrižje (rotor) s pripadajućim dijelom privoza koji uključuju i trasu ulice Vjekoslava Dukića  u duljini od približno 280 m (duljina projektne osi), kako bi se obuhvatili i planirani priključci KBC-a na ulicu predmetnu ulicu.

Istovremeno s gore opisanim radovima, kreću i radovi na projektu rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture koja će se financirati kroz EU projekt Aglomeracija Rijeka, gdje je investitor KD Vodovod i kanalizacija, za što je proveden zajednički postupak javne nabave s Gradom Rijekom, te radove izvodi isti izvođač, sve u cilju optimizacije projektnih rješenja i bolje koordinacije na terenu.

Projekt je podijeljen tri cjeline i to:

  • Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje na području Rijeka Istok – Rekonstrukcija Ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture – investitor KD Vodovod i kanalizacija
  • Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića – Faza I – obuhvaća trasu Ulice Vjekoslava Dukića od cca 250 m pri čemu kolnik postaje trotračni, te unutar trase rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje, izvedbu javne rasvjete, te izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) – investitori Grad Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija i Energo d.o.o.
  • Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića – Faza II – obuhvaća radove preoblikovanja postojećeg “T” raskrižja u četverokrako raskrižje s kružnim tokom prometa (rotor). Obuhvaćeno je prelaganje dijela postojećih instalacija u cilju izmještanja okana i poklopaca na površine izvan kolnika, prilagodba ogradnih zidova i pješačkih površina novom raskrižju i niveletama, te izgradnja dijela vodovodne i plinske instalacije U sklopu izgradnje biti će također izvršeno rušenje postojećeg objekta koji se nalazi unutar obuhvata – investitori Grad Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija i Energo d.o.o.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za projekt  ”Rekonstrukcija Ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture” iznosi 2.249.559,90 eura bez PDV-a, od čega vrijednost radova projekta aglomeracije investitora KD Vodovod i kanalizacija iznosi 806.889,56 eura bez PDV-a (dijelom je sufinancirano iz EU fondova), dok vrijednost radova koje financira Grad Rijeka (manji dio sufinanciran od  KD Vodovoda i kanalizacije te Energa d.o.o.) kroz Fazu I i Fazu II iznosi 1.442.670,34 eura bez PDV-a.

U  svrhu regulacije prometa u vrijeme izvođenja radova  na navedenom području, izrađeno je prometno rješenje od strane izvođača radova koje će omogućiti učinkovito odvijanje prometa za pješake i sva vozila na tom, ali i na širem području koje njemu gravitiraju, s tim da se posebna pažnja posvetila neometanoj komunikaciji hitnih službi i pacijenata s KBC Rijeka, uključujući komunikaciju s novoizgrađenim dijelom bolnice. Prometno rješenje je izrađeno u 4 faze koje će pratiti dinamički plan izvođenja radova, a cilj je bio odabranim rješenjima na najmanju moguću mjeru smanjiti potrebu za potpunim zatvaranjem pojedinih dionica za promet vozilima.