OTOK KRK – Izložba Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje!

13. svibnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

KRK – Otvorenje izložbe Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje, nastale u sklopu cjelogodišnjeg projekta Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, održat će se u petak, 17. svibnja 2019. godine, u krčkoj Galeriji Decumanus, i to s početkom u 11.00 sati.

Ujedno, riječ je o izložbi koju su motivirale teorijsko-kreativne radionice na temu Likovnost danas, a što su tijekom čitave školske godine, pod vodstvom krčkog vizualnog umjetnika Igora Gržetića i profesorice Ane Pasarić, bile na raspolaganju krčkim srednjoškolcima. Upravo istraživanje izražajnih mogućnosti suvremene likovnosti dovelo je do izložbenog projekta triju autorica, ujedno i polaznica tih radionica: Roberte BajčićMiriam Volarić i Dine Antić, koje su savladale njezin kompleksan vokabular, upustivši se u spretna baratanja različitim medijima, kao i različite pristupe kreiranju, sa značajnim naglaskom na eksperimentiranje i hibridnost forme.

Radovi okupljeni izložbom, osim iskustvom suvremene umjetnosti, inspirirani su i cjelogodišnjim školskim projektom na temu Navigare Necesse Est (Ploviti se mora) kojoj su sve tri autorice dale suvremen predznak, tražeći inspiraciju u postmodernističkoj interpretaciji stvarnosti uhvaćenoj u suvremenoj likovnosti.

Roberta Bajčić svoje je vizije predstavlja fotografskim ciklusom Što su ti razglednice bez primatelja? i dvama video-radovima: Epohe boje i Zvjezdana prašina. I dok fotografski ciklus biva tek podlogom za daljnje intervencije u smislu njegove dekonstrukcije bilo fizički nanesenom bojom ili elementima posuđenim iz tehnika kolaža i asemblaža, video Epohe boja, uvodi u semiotiku, spajajući konkretne boje s motivima vezanim uz asocijacije različitih razina. Video je, također, dopunjen i tekstovnom komponentom (stvarajući tako zanimljiv, medijski različit diptih) koju čine na površinu zida preneseni titlovi što ih je autorica osmislila u suradnji s Miriam Volarić. Njihova suradnja ogleda se i u videu Zvjezdana prašina, za koji Miriam potpisuje tekst, a u čijem je fokusu istraživanje odnosa mikro i makrokozmosa, drugim riječima jedinstvenost ljudskog bića, kao takva usporediva s jedinstvenošću svih ostalih elemenata kozmosa, iako nas sve ipak tvori ista zvjezdana prašina. Osim zanimljivom suradnjom s Robertom, Miriam Volarić predstavlja se fotografskim ciklusom Gledalište i mobilom Gledatelji, koji zajedno čine jednu tematsku cjelinu tim više što su, u maniri konceptualne likovnosti, povezani rečenicama: Koje ti je gledište? (Gledalište) i Koja ti je gledanost? (Gledatelji). Na taj je način problematiziran odnos između subjekta i objektasubjekta koji promatra i objekta koji biva promatran, odnosno trenutka u kojem subjekt postaje objekt, što je s jedne strane samo pitanje vremena, a s druge perspektive. Ako bolje razmislimo, ne utjelovljujemo li danas svi mi sintezu obiju kategorija? Treća autorica, Dina Antić, također, poseže za asocijacijama. Njezin koloristički zavodljiv fotografski ciklus Modno more, rezultat je fotografske akcije, točnije potrage za detaljima, u ovome slučaju vezanim uz odijevanje. Sintezom vizualnog obrasca – modnog detalja i jednostavnog tekstovnog naputka – opisa, osjećaja i motivacije, autorica postavlja zanimljiva pitanja: Što je moda? i Što modu motivira?, jer ipak se ovdje radi o jednom od univerzalnih modela komunikacije (poput gesti i ekspresija), iz kojeg se često može iščitati puno više od onog što bismo isprva htjeli!

Navedenim su se autoricama, istražujući prije svega ready-made i reciklažu, također, pridružili Duje FranolićMateo Žužić i Antonio Kontić, kreiravši lampu od gume, metala i led lampi koju su nazvali Fiat lux. Et facta est lux te Matija KuljanićIvan Kraljić i Maik Depikolozvane, stvorivši instalaciju korištenjem starih guma i istrošenog alata pod nazivom Navigare necesse est. Ploviti se mora! Zašto?, vratili bi postmodernisti! No, ovi su mladi autori zaista spretno zaplovili vodama suvremene likovnosti!