OPATIJA – Usvojen Proračun za 2022. godinu u visini od 188 milijuna 426 tisuća kuna

15. prosinca 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

OPATIJA – Na burnoj i dugotrajnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, koja je počela u 15 sati i trajala do kasno u noć bilo je svega.  Pitanje je koliko se na taj način moglo imati koncentracije za ono što je kasnije stiglo na Dnevni red, najvažniji dokument jednog Grada: proračun.

S osam glasova za, jednim protiv i 5 suzdržanih usvojen je Proračun Grada Opatije za 2022. godinu u iznosu od 188 milijuna i 426 tisuća kuna. Prijedlog je Proračuna vijećnicima predstavio gradonačelnik Fernando Kirigin naglasivši kako je usmjeren na zadržavanje dostignutog standarda i kvalitete života u Gradu Opatiji, zadržavanje postignute razine komunalnog standarda kao i na poticanje razvojne strategije Grada. Glavne odrednice Proračuna očituju se u daljnjem zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu

– Proračunom su planirana veća izdvajanja za opatijske umirovljenike. Novom Odlukom o socijalnoj skrbi podigli smo cenzus mirovine za pomoć umirovljenicima s 3.000 na 4.000 kuna. Smještaj djece u opatijski Dječji vrtić za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduće dijete u obitelji za što će Grad iz Proračuna izdvojiti 1 milijun i 200 tisuća kuna. Proračunom za 2022. osigurali smo potpore i pomoći poduzetnicima u iznosu od 3 milijuna, od čega 2 milijuna i 450 tisuća kuna za mjere poticanja poduzetništva te pravno savjetovanje našim poduzetnicima kao jedna od novina koju uvodimo. Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2022.g. planiraju se u iznosu od 42 milijuna. Kao značajnije investicije izdvojili bismo modernizaciju javne rasvjete, izgradnju nerazvrstanih cesta, kao i sufinanciranje izgradnje zgrade Doma zdravlja. U planu je izgradnja SRC Poljane i Vatrogasnog doma, za koje se većim dijelom planira financiranje iz bespovratnih sredstava EU fondova. Svakako bih najavio i brojne strateške projekte za koje je planirana izrada projektne dokumentacije u 2022.g., a sama realizacija uslijedit će u narednim godinama. Ovdje bih izdvojio projekt izgradnje bazena, rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta, dogradnju zgrade osnovne škole, izgradnju garaže Volosko, Trga Slatina, stanogradnju za mlade te projekt uređenja centra Veprinca i Poljana, naglasci su gradonačelnikova izlaganja.

Gradski su vijećnici jučer prihvatili i Prijedlog izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije koji je ocijenjen iznimno dobrim s brojnim aktivnostima u cilju kvalitetnog organiziranja obrazovanja i slobodnog vremena opatijskih predškolaca i školske djece.

Većinom je glasova prihvaćen i Prijedlog programa javnih potreba u sportu o kojem je vijećnike izvijestio predsjednik Sportskog saveza grada Opatije Dragutin Galina. Ovim je prijedlogom programa za redovan rad sportskih klubova, stručni rad i školovanje trenera, vrhunske sportaše, manifestacije i rad Sportskog saveza planirano ukupno 7 milijuna i 640 tisuća kuna.

Prihvaćen je i Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu od koje se očekuje priliv sredstava od 1 milijun 300 tisuća kuna, što će biti  usmjereno u održavanje parkova i drvoreda budući da je za program uređenja krovova i fasada zgrada prijavljenih na javni poziv ostalo neutrošeno 1 milijun 782 tisuće kuna. Usvojen je i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u visini od 17 milijuna i  820 tisuća kuna. Između ostalog, u idućoj godini sredstva su namijenjena za izgradnju prve dionice 3. ceste kod rotora na Kuku, nastavak obnove dotrajalog asfalta u Ulici dr. I. Pošćića, uređenje parkirnih mjesta kod male škole Volosko, javnu rasvjetu koja se u idućoj godini planira zamijeniti led rasvjetom sukladno važećim propisima, uređenje aleje hrvatskih branitelja na opatijskom groblju.

Usvojen je i Prijedlog godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture težak 29 milijuna i 106 tisuća kuna kao i Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa u iznosu od 100 tisuća kuna koji će biti usmjeren u održavanje nerazvrstanih cesta.

(Z.M.)