OPATIJA – REBALANS PRORAČUNA VRAĆEN NA DORADU

25. lipnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

OPATIJA – Gradski su vijećnici na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća odlučili da je ovogodišnji dobitnik Nagrade Grada Opatije za životno djelo Milan Sesar, poznati i priznati opatijski ugostitelj, vlasnik Boutique hotela „Mali raj“.

Nagrada Grada Opatije za područje sporta ove je godine pripala Enricu Marottiju. Marotti je svjetski prvak u jedrenju na dasci i prvi sportaš u povijesti naše zemlje koji se okitio tom prestižnom titulom. Prošle je godine osnovao školu za jedrenje Marotti Windsurfing Centar u Voloskom kroz koju popularizira sport među djecom i mladima. Nagrada Grada Opatije za područje društvenog života bit će dodijeljena dr. sc. Ivanu Cerovcu, doktoru filozofije, autoru brojnih znanstvenih i stručnih radova te suradniku na više istraživačkih projekata. Njegov aktivizam u popularizaciji znanosti u Opatiji započeo je projektom „Ljudska prava i demokratsko građanstvo“ u 2011. godini, a nastavio se od 2014. godine kada je pokrenuo projekt „Opatija Coffeehouse Debates“. Nagrada Grada Opatije za područje društvenog života pripala je Ireni Radovanović koja je svojim volonterskim radom kroz godine djelovanja pri udruzi KZU Volosko uspjela iznjedriti i stvoriti dvije uspješne, zanimljive i hvalevrijedne manifestacije koje su postale opatijski brend: Klape va Mandraće i Maškarani klapski maraton – MKM. Zahvalnica Grada Opatije pripast će Davidu Kurtiju koji se uslijed pandemije uzrokovane virusom Covid -19 priključio volonterskoj proizvodnji vizira 3D printerom koje je donirao za potrebe zdravstvenih djelatnika i Civilne zaštite.

Gradski su vijećnici jučer usvojili Odluku o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora. Povodom zaprimljene inicijative i prijedloga Udruge ugostitelja PGŽ i Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga za promjenu sredstava osiguranja koje Grad Opatija potražuje kao zakupodavac poslovnih prostora, a radi osiguranja plaćanja novčanih tražbina s osnova zakupnine, kamata i troškova korištenja poslovnog prostora, Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke izmijenjena su postojeća sredstva osiguranja. Izmjenama se zakupnik obvezuje dostaviti, umjesto bezuvjetne bankarske garancije u visini ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene šestomjesečne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom „bez prigovora“ odnosno „plativo na prvi poziv“ koja vrijedi za razdoblje od 1 godine, uz obvezu zakupnika da najkasnije 30 dana prije isteka važeće bankarske garancije dostavi Gradu Opatiji novu bezuvjetnu bankarsku garanciju za svako sljedeće razdoblje za koje je garancija izdana sve do isteka roka na koji je Ugovor o zakupu sklopljen.

Vijećnici jučer nisu potrebnom većinom glasova usvojili Godišnje izvješće o ostvarenju proračuna za 2019. godinu. Važeći Proračun Grada Opatije za 2019.godinu s uključenim financijskim planovima proračunskih korisnika planiran je u iznosu od 159.320.100 kuna. Iz iskazanih podataka o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna za 2019.godinu razvidno je da je Proračun Grada Opatije za 2019. godinu ostvario negativnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 3.814.957 kuna.

Prihvaćena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019. godinu i sukcesivnom pokriću manjka u periodu 2020.- 2022.g. Procijenjeni manjak kod donošenja Proračuna za 2020. godine bio je planiran u iznosu od 15.455.303 kuna te je planirano njegovo pokriće u 2020. godini s 3.455.303 kuna te sa po 6.000.000 kuna u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Kako je ostvareni iznos manjka prihoda od prodaje imovine niži u odnosu na plan, u 2020. godini planira se pokriće u iznosu od 2.956.529 kuna iz tekućih prihoda od prodaje imovine.

Nakon dulje rasprave gradski vijećnici na 35. sjednici nisu prihvatili prvi ovogodišnji rebalans Proračuna već je on „vraćen na doradu“ te će nova sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o izmjenama Proračuna biti zakazana za otprilike dva tjedna, kako je naglasio predsjednik GV-a Fernando Kirigin.

Jučerašnji Prijedlog rebalansa Proračuna planiran je povećanjem važećeg proračuna za 1.575.566 kuna ili 0,86% tako da je s 183.902.000 kuna povećan na 185.477.566 kuna. Najveći razlog povećanja Proračuna odnosi se na prijenos viška prihoda iz 2019. g. u iznosu od 14.654.373 kuna. Istovremeno, Proračun 2020. potrebno je umanjiti za iznos povećanja manjka prihoda iz 2019. g. u iznosu od 1.229.332 kuna. Na rashodovnoj strani Proračuna najveće povećanje se odnosi na prijenos programa iz 2019. g., ostvareni manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u 2019.g. iznosi 18.469.330 kuna, a najveći dio manjka (81%) rezultat je neostvarenih prihoda od prodaje imovine, kazala je pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo.