OPATIJA – Povećanje plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Opatija za 10 %

6. ožujka 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Povećanje osnovice plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Opatija za 10 %

Povećanje osnovice plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Opatija za 10 %

Odlukom o povećanju osnovice plaća od 10 % svim djelatnicima Dječjeg vrtića Opatija od 1. lipnja ove godine zaključeni su danas kolektivni pregovori sa sindikatima koji djeluju u opatijskom Dječjem vrtiću. Riječ je o obvezi iz Kolektivnog ugovora o usklađivanju plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Opatija s plaćama službenika i namještenika gradske uprave.

Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru Grad Opatija je, kao osnivač, osnovicu trebao povećati u iznosu od 9,68 %, no na prijedlog gradonačelnika, koji su sindikati rado prihvatili, ona će biti uvećana za 10 % i to od 1. lipnja ove godine, što će djelatnici osjetiti na plaćama koje će biti isplaćene u srpnju.

Sastanak je zaključen u vrlo pozitivnoj atmosferi, a s njega su obje strane poslale poruke:

– Najvažnije je da se partneri dogovore jer smatram da samo zadovoljan radnik na svom poslu može dati maksimum. Srećom, financijsko poslovanje Grada Opatije je iznimno stabilno te smo u mogućnosti donijeti ovakvu odluku, imamo rezultate, završili smo poslovnu 2020. u plusu usprkos svim otežavajućim okolnostima pandemije, odgovorno raspolažemo financijama i ovo povećanje plaća gradski proračun može podnijeti. Važno je istaknuti i da uskoro otvaramo novosagrađeni objekt Dječjeg vrtića Veprinac u kojem će biti i novih zapošljavanja. Ujedno, zahvaljujem svim djelatnicima Dječjeg vrtića Opatija na rezultatima njihova rada koji su očigledno jako dobri te je povećanje plaća svakako zasluženo, kazao je gradonačelnik Ivo Dujmić.

– Grad Opatija je primjer dobre prakse na razini Hrvatske, jer se na inicijativu sindikata ne čeka dugo na otvaranje kolektivnih pregovora, uvijek imamo dobru suradnju i razumijevanje, a ujedno želim istaknuti kako djelatnici Dječjeg vrtića Opatija i za vrijeme pandemije COVIDa – 19 svoj posao obavljaju odgovorno i ispunjavaju sve odgojno-obrazovne programe, naglasila je u ime Sindikata obrazovanja, medija i kulture Božića Žilić.

U ime Sindikata Obrazovanja, medija i kulture pregovorima je nazočila i sindikalna povjerenica u Dječjem vrtiću Opatija Biljana Šuša, a u ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Bolanča i Željko Harbaš, sindikalni povjerenik SDLSN-a u Gradu Opatiji te Jasminka  Munić, sindikalna predstavnica Dječjeg vrtića. I oni su gradonačelniku zahvalili na postignutom brzom dogovoru, čime su njihovi članovi vrlo zadovoljni. Zadovoljstvo postignutim dogovorom iskazala je i ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija Aleksandra Tramontana.