OPATIJA – Obavijest o prikupljanju otpadne biomase suhih palmi

15. listopada 2023. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Obavještavaju se građani da će se od ove godine, (jesenski i zimski mjeseci) krenuti s aktivnostima, a sve u cilju smanjenja širenja palminog drvotoča, invazivnog štetnika

koji već niz godina uzrokuje sušenje palmi raširenih na ovom području.

Vlasnici okućnica u kojima se nalaze suhe palme trebali bi se pobrinuti da o vlastitom trošku ispile suhe palme i, ovisno o količini, odlože otpadnu biomasu na određene lokacije, a troškove utovara, odvoza i propisnog zbrinjavanja otpadne biomase na ovlaštene deponije snositi će Grad Opatija.

Za provođenje ove akcije upućuju se vlasnici privatnih okućnica, predstavnici stanara te pravne osobe da jave na email akcija@parkovi-opatija.hr ili telefon 051/401-300 te dostave slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj suhih palmi koje će se uklanjati, te prijedlog mikro lokacije privremenog deponiranja zaraženih palmi. Zahtjevi će se pojedinačno obrađivati te će se u suradnji podnositelja zahtjeva i društva Parkovi d.o.o. dogovoriti sve pojedinosti.

Nakon prikupljenih podataka o količinama i lokacijama zaraženih palmi, napravit će se dinamički plan prikupljanja te odrediti datumi i lokacije preuzimanja o čemu će građani biti naknadno obaviješteni putem mrežnih stranica Grada Opatije i Parkova d.o.o.