OPATIJA, MATULJI, LOVRAN i DRAGA NEĆE PODRŽATI PLAN DOKAPITALIZACIJE “LIBURNIA RIVIERA HOTELA”

5. lipnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Kvarner - jedan od hotela LRH

Kvarner – jedan od hotela LRH

OPATIJA – Prije nekoliko dana pojavila se informacija kojom su novi vlasnici najvećeg hotelskog lanca na Kvarneru, opatijski Liburnia Riviera Hoteli (LRH), odlučili dokapitalizirati firmu na način kojim bi “izbacili iz igre” jedinice lokalne samouprave (Grad Opatija i okolne općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga) koje imaju 25%+1 dionica, a kojima upravlja gradska firma Nova Liburnija.

Naime, dokapitalizacija bi bila izvršena na način da svi dioničari moraju uplatiti novčanu razliku, a ukoliko to ne učine smanjuje im se udio dionica. Drugim riječima, Grad Opatija i okolne općine trebale bi po tom planu uplatiti milijunske iznose ili im se smanjuje 25%+1 dionica. A ukoliko im se smanji taj paket dionica onda gube sva prava koja sada imaju, a koja im zakon osigurava s dioničkim paketom iznad 25%.
Ako sagledamo trenutak kada se to predlaže, kada su gradovi i općine posebno pogođenje korona-krizom, onda je jasno da novi većinski vlasnik ovim potezom želi “izbaciti iz igre” jedinice lokalne samouprave. 

Sada je Nova Liburnija (gradska firma koja upravlja dionicama Grada Opatije i okolnih općina) donijela odluku da neće podržati plan dokapitalizacije! Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Povodom sazvane Glavne skupštine društva Liburnija rivijera hoteli d.d. („LRH“) koja se planira održati dana 30. lipnja 2020.godine, a na čijem su dnevnom redu, između ostaloga, prijedlozi odluka o dokapitalizaciji društva izdavanjem novih dionica, obavještavamo javnost da je društvo NOVA LIBURNIJA d.o.o. („Nova Liburnija“) kao imatelj 25% i jedne dionice LRH, dana 04. lipnja 2020. godine održalo Glavnu skupštinu na kojoj su članovi društva Nova Liburnija jednoglasno donijeli odluku o tome kako će Uprava Nove Liburnije glasovati o predloženim odlukama o dokapitalizaciji.

Prema predloženoj točki 7. dnevnog reda glavne skupštine LRH povećao bi se temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do najviše 28.497.000 kn na iznos do najviše 724.571.300,00 kn, izdavanjem do 12.390 novih redovnih dionica nominalnog iznosa 2.300 kn bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara, odnosno ako ta točka ne bi bila izglasana, prema predloženoj točki 8. dnevnog reda opisano povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na način da će ponuda za upis dionica biti upućena samo društvu GITONE Adriatic d.o.o. („Gitone“).

Čelnici Opatije i okolnih općina

Čelnici Opatije i okolnih općina

Društvo LRH se nije na temu predložene dokapitalizacije i planiranju sudjelovanja u istoj obratilo društvu Nova Liburnija d.o.o. prije nego što je taj prijedlog upućen Nadzornom odboru te glavnoj skupštini društva LRH. Nova Liburnija u svojoj vlasničkoj strukturi predstavlja interese građana svih jedinica lokalne samouprave na području poslovanja društva LRH te je pored većinskog dioničara, društva GITONE, najznačajniji pojedinačni dioničar koji bi imao pravo sudjelovati u predloženoj dokapitalizaciji.

Nova Liburnija, ovim putem, pozdravlja ulazak društva Gitone, renomiranog i financijski sposobnog, stranog vlasnika, u vlasničku strukturu LRH i veseli se otvorenoj i konstruktivnoj komunikaciji s predstavnicima društva Gitone na temu vizije, strateškog rasta i razvoja kako društva LRH, tako i same turističke destinacije.

Iako Nova Liburnija te posebice njeni vlasnici Grad Opatija, Općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji razumiju da je uslijed izbijanja COVID-19 pandemije poslovanje društva LRH znatno otežano, budući i sami osjećaju iste posljedice, Nova Liburnija ne može prihvatiti predložene točke 7. 8. i 9. dnevnog reda Glavne Skupštine LRH d.d. iz više razloga i glasovati će PROTIV.

Prvenstveno, uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji kao i stanje u proračunima svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Nova Liburnija odnosno njeni vlasnici, jedinice lokalne samouprave, u ovome trenutku nisu u mogućnosti osigurati potreban iznos u svojom proračunima za sudjelovanje u dokapitalizaciji. Čak i da je sredstva moguće osigurati, primjerice uzimanjem kredita, potrebno je najprije izmijeniti proračune svih jedinica lokalne samouprave  te provesti drugu propisanu proceduru, što nije moguće obaviti u roku do održavanja Glavne Skupštine LRH d.d.

S obzirom na navedeno, ako bi Nova Liburnija glasala za predložene odluke, a ne bi bila u mogućnosti sudjelovati u dokapitalizaciji, vlasnički udio Nove Liburnije u LRH pao bi ispod 25% i jedne dionice čime bi prestao utjecaj koji Nova Liburnija ima na ključne strateške odluke koje donosi glavna skupština društva LRH. 

Ako društvu LRH nedostaje sredstava za održanje likvidnosti, smatramo da je umjesto dokapitalizacije radi osiguranja likvidnosti, a s obzirom na snažnu kapitalnu strukturu društva LRH, racionalno likvidnost osigurati i na drugi način, primjerice podizanjem povoljnih kratkoročnih kredita (nastavno na donesene gospodarske mjere Vlade RH) kojima bi se premostilo trenutno razdoblje otežanog poslovanja. Na taj način su i neke od samih jedinica lokalne samouprave, koje čine vlasničku strukturu Nove Liburnije, premostile svoje probleme likvidnosti.

Osim toga brojnim donesenim i najavljenim mjerama Vlade RH te posebice mjerama koje su donijele jedinice lokalne samouprave, društvu LRH (kao i ostalim gospodarskim subjektima na području poslovanja LRH) osigurane su značajne potpore  kojima su se iste „odrekle“ proračunskog novca upravo u korist gospodarskih subjekata. Na taj način su jedinice lokalne samouprave već doprinijele povoljnijem stanju likvidnosti društva LRH i svih drugih gospodarskih subjekata na području poslovanja LRH, dok su istovremeno time umanjili svoje proračunske prihode.

Bez obzira na objektivnu nemogućnost glasovanja za predložene točke dnevnog reda Glavne skupštine LRH, Nova Liburnija te njeni vlasnici Grad Opatija, Općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji žele i biti će i nadalje partner društva LRH te razgovarati o zajedničkim ciljevima koji bi trebali dovesti do pozicioniranje Opatijske rivijere kao destinacije najviše kvalitete sa cjelogodišnjom ponudom.

U tom svijetlu, Nova Liburnija je zatražila mogućnost sastanka s odgovornim osobama većinskih vlasnika društava GITONE Adriatic d.o.o. i Holster Privatstiftung te vjerujemo da će se isti uskoro i održati, navodi Nova Liburnija.