Od ponedjeljka, 7. kolovoza 2023. godine pisarnica Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2/3 preselit će na adresu Titov trg 3

31. srpnja 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Od ponedjeljka, 7. kolovoza 2023. godine pisarnica Grada Rijeke koja je djelovala na adresi Trpimirova 2/3 preselit će na adresu Titov trg 3., u objedinjenu pisarnicu za sva upravna tijela Grada Rijeke.

Adresa: Titov trg 3, 51000 Rijeka
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  8.30 – 15.30 sati
E-mail adresa: e-pisarnica@rijeka.hr
Telefon: 051 209 333