Na Gradskom vijeću Opatije predstavljena Stručna podloga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

18. studenoga 2023. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

OPATIJA – Na 23. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije predstavljena je naručena Stručna podloga za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija koju je izradio ovlašteni ured Plan21 d.o.o. iz Rijeke, a gradskim je vijećnicima dokument prezentirao izrađivač, arhitekt-urbanist Bojan Bilić.

– Želja je i cilj stručnog tima da se stanje u opatijskom porostoru unaprijedi i digne na višu razinu. Cijeli je dokument rađen na osnovi recentnih europskih dokumenata: Europskog zelenog plana iz 2019. i Novog europskog Bauhausa iz 2021. godine. U Opatiji smo se suočili s određenim konfliktima u prostoru, no sitiuacija je još uvijek benigna te je Opatija mjesto arhitektonske  i prostorne izvrsnosti na europskoj razini. U fokusu je izrađene Stručne podloge zaštita javnog prostora i zelenih površina, istaknuo je Bojan Bilić.

Ovaj dolument, ukratko, naselje Opatija razmatra kroz tri zone: uži centar, Volosko i blago zaleđe te kroz definiranih 20 zona u Opatji i 30 u neposrednom zaleđu razrađuje dodatne planove urbanizacije prije izrade UPU-a.

– Po prvi puta izmjenama prostorno-planske dokumentacije pristupamo na stručni način da odluci o izmjeni prethodi izrada Stručne podloge kojom se točno definiraju točke izmjene kako bi se postigao krajnji cilj usklađen sa zakonskim obavezama, u skladu s očuvanjem prostora i zelenila. Izmjenama koje smo donijeli 2021. smo već napravili značajan pomak u zaštiti prostora, a ovo je dodatni iskorak, ujedno i signal investitorima da znaju koja će pravila morati ispoštovati, naglasio je gradonačelnik Fernando Kirigin.

Drugim ovogodišnjim Rebalansom, Proračun za 2023. smanjen je za 1 milijun 720 tisuća EUR ili 5%.  Novi Proračun iznosi 32.954.361 eura.

– Osnovni razlog smanjenja Proračuna je smanjenje ulaganja u objekte komunalne infrastrukture i kapitalnih ulaganja u imovinu.  Prihodovna strana Proračuna značajno se smanjuje i u dijelu prihoda od komunalnog doprinosa. Rebalansom Proračuna povećavamo rashode za održavanje komunalne infrastrukture zbog povećanja obuhvata komunalnih akcija i povećanja cijena uslijed inflacije. Rebalansom je predviđeno povećanje planiranih prihoda od poreza u iznosu od 364 tisuće EUR, odnosno povećanje za +3,8%, i to od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, istaknula je pročelnica Tamara Sergo.

Šetnica Carmen Sylva je proglašena zaštićenim dobrom od lokalnog značenja prema Prijedlogu Odluke koju je gradskom vijeću podnijela vijećnica Neva Slani.

– Ideja je na bilo koji način zaštititi Carmen Sylvu, šumsko šetalište, a ne samo put. Dobro sačinjava velik broj katastarskih čestica, a kroz javno savjetovanje su došli i prijedlozi o proširenju područja dobra. U ovom bismo smislu bili pioniri u Republici Hrvatskoj jer se na prste jedne ruke mogu pobrojati ovakvi primjeri zaštite lokalnog dobra, kazala je vijećnica Slani predstavivši svoj prijedlog.

Obzirom da zaštićeno područje obuhvaća i pojedine privatne parcele razvila se rasprava utječe li se ovime na pravo vlasništva.

– Jedini način da se prava zaštita šetnice osigura je kroz prostorno-plansku dokumentaciju, istaknuo je pročelnik FIlip Vlah.

Pred gradskim se vijećnicima našao i Prijedlog Ugovora o koncesiji, kao i Sporazum koji će se zaključiti s investitorom hotela u Ičićima, Riva Hotels &Resorts d.o.o. Oni su Gradu Opatiji podnijeli zahtjev za davanjem koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra za izgradnju pješačkog nathodnika(mosta) u Ičićima. I pješački nathodnik i trg ispred budućeg hotela sporazumom su definirani kao javni prostori.

Prijedlogom Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini, koji se sukladno zakonskoj regulativi, odnosi na građevinske radove, zemljane i konstrukcijske radove usvojena je zabrana radova u idućoj godini na području naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič od 1. lipnja do 15. rujna, na području Dobreća i Poljana od 15. lipnja do 15. rujna, na području svih naselja Grada Opatije blagdanima, nedjeljama, 24. prosinca, na Veliki petak i Veliku subotu, subotama nakon 16,00 sati te subotama tijekom prosinca i svakoga dana u vremenu od 19,00 sati do 8,00 sati ujutro.

Vijećnici su usvojili i Rezoluciju o proglašenju Grada Opatije sigurnim mjestom za žene na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a. Smisao je Rezolucije aktivno uvođenje javnih politika kojima se jamči sigurnost žena, uz osudu svakog rodno uvjetovanog nasilja te pružanje pomoći i potpore žrtvama.

Usvojena je i Odluka o službenom glasilu Grada Opatije, kojim se ostvaruju značajne uštede za Proračun. Do sada su se svi gradski akti objavljivali u Službenim novinama PGŽ, a sada će Grad Opatija oformiti vlastito službeno glasilo, za objave u kojem će godišnje trebati izdvojiti oko 9 tisuća eura, a do sada je za tu namjenu bilo potrebno više od 20 tisuća eura.