MLD-USLUGE d.o.o. novi koncesionar za dimnjačarske poslove na području Grada Krka

28. siječnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

dimnjačarKRK – Sonesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a kojom su predmetni poslovi povjereni tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku.

“Predmetna koncesija dana je na vrijeme od pet godina, što znači da u tom periodu novog koncesionara za dimnjačarske poslove na području Grada Krka možete kontaktirati telefonom na: 099 251 36 26 ili 098 942 8867”, navode iz Grada.