MATULJI, LOVRAN, OPATIJA, DRAGA – prikupljanje božićnih jelki

6. siječnja 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

božić nova godina blagdaniOPATIJA, MATULJI, LOVRAN, MOŠĆENIČKA DRAGA – Komunalac d.o.o. Jurdani, davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i ove će godine, u namjeri da svojim korisnicima usluge olakša zbrinjavanje biorazgradljivih božićnih i novogodišnjih jelki, smreka i borova vršiti posebno prikupljanje počevši od 07.01.2021. godine pa do kraja mjeseca siječnja na način da će povremeno (svakih nekoliko dana) obilaziti područje pružanja usluge.

Mole se korisnici da isključivo navedeni biorazgradljivi otpad odlože na mjestima prikupljanja komunalnog otpada, po mogućnosti radnim danom. Informaciju o odloženom otpadu te eventualna pitanja možete nam poslati na e-mail adresu info@komunalac-opatija.hr ili javiti na broj 051 505 225.

Božićna i novogodišnja stabla od umjetnih materijala kao i pripadajuću opremu korisnici mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.