MALI LOŠINJ – POTPORA UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA

10. studenoga 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

starci old MALI LOŠINJ – Pravo na priznavanja prava na potporu umirovljenicima s niskim primanjima može se priznati korisnicima koji ostvaruju pravo na istu, sukladno uvjetima iz Odluke.

Naime, određuje se visina potpore umirovljenicima s niskim primanjima u sljedećim iznosima, prema kategorijama visine mirovina, za 2021. godinu:

 visina mirovine do 1.000,00 kn  = 1.000,00 kn,

visina mirovine  od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn = 600,00 kn,

visina mirovine od 1.500,01 kn do 2.000,00 kn = 400,00 kn.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 15. prosinca 2021.g., a potpora će se za tekuću godinu osigurati u obliku bona.

Pozivaju se umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za priznavanje za potporu umirovljenicima s niskim primanjima, da podnesu zahtjev uz koji obavezno prilažu dokaze da udovoljavaju uvjetima za priznavanje prava.

Obrazac zahtjeva se nalazi na mrežnim stranicama Grada Mali Lošinj te u zgradi Grada Mali Lošinj. Može se podnijeti osobno u pisarnicu Grada ili se šalje preporučeno poštom na adresu Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj.

Zahtjev za potporu umirovljenicima s niskim primanjima