MALI LOŠINJ – BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA DO 1000 KUNA

6. prosinca 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Nakon što su usvojene izmjene i dopune Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana, gradonačelnica Ana Kučić donijela je  odluku o visini božićnica za umirovljenike za 2020. godinu i to sa nikad višim pojedinačnim  iznosima.
Poseban naglasak stavljen je upravo na one kojima je najpotrebnije, posebno sada u vrijeme pandemije, pa je tako definirano nekoliko uvjeta koje umirovljenici moraju ispunjavati.
„Ova izazovna vremena jako su utjecala na građane pa smo upravo iz toga razloga izmjenili Odluku o socijalnom standardu građana kojom je povećan iznos socijalnog cenzusa, čime smo obuhvatili još veći broj naših socijalno ugroženih građana i obitelji,  dok smo zadržali postojeće standarde u zdravstvu i u svim odgojno obrazovnim institucijama i programima što nam je iznimno važno. Isto tako, ovom odlukom uvećan je i iznos mjesečne pomoći za podmirenje troškova najamnine stana te je omogućena pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade pri nadležnom centru za socijalnu skrb.“ pojašnjava gradonačelnica Ana Kučić.
Potpora umirovljenicima s niskim primanjima omogućena je onim korisnicima s prebivalištem na području Grada u trajanju od najmanje jedne godine prije dana podnošenja zahtjeva te onima kojima je mirovina jedini izvor osobnih prihoda. Umirovljenici koji imaju ostale izvore prihoda, koji imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja, koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan, kuću, poslovni prostor ili nekretninu koja im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba (bez obzira da li u njima živi njima bliski srodnik) ne mogu ostvariti potporu za umirovljenike s niskim primanjima. Iznimka je ako se od navedene nekretnine, odnosno od imovine i imovinskih prava, ne mogu ostvariti dodatni prihodi iz opravdanih razloga.
Isto tako, ukoliko umirovljenici ispunjavaju ranije navedene uvjete, a u zavisnosti od visine mirovine, postoji više kategorija. Svi oni koji  imaju mirovinu do 1.000,00 kuna ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 1.000,00 kuna, oni koji imaju mirovinu od 1.000,01 kuna do 1.500,00 kuna ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 600,00 kuna, oni s mirovinom od 1.500,01 kuna do 2.000,00 kuna imaju pravo na božićnicu od 400,00 kuna. Mogućnost na potporu umirovljenicima s niskim primanjima mogu ostvariti samac čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 2.000,00 kuna mjesečno, te umirovljeničko kućanstvo (kućanstvo u kojem žive osobe čiji je jedini izvor prihoda mirovina) čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 4.000,00 kuna mjesečno.
U umirovljeničkom kućanstvu u kojem ukupni prihodi ne prelaze iznos od 4.000,00 kuna mjesečno, potporu može ostvariti samo umirovljenik s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. prosinca 2020. godine na za to propisanom obrascu koji će biti dostupan u prizemlju zgrade gradske uprave te na službenim stranicama Grada, nakon čega će umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima primiti na kućnu adresu bonove u pripadajućem iznosu.
Svi ostali, oni s mirovinom od 2.000,01 kuna i više ostvaruju pravo na božićnicu od 200,00 kuna u obliku bona ili isplatom na bankovni račun a potpora će se za 2020. godinu osigurati u obliku bonova koji će se dijeliti od 21. do 23. prosinca u prizemlju Gradske uprave.
Oni ne moraju podnositi zahtjev na obrascu već dostavljaju presliku osobne iskaznice, presliku rješenja o mirovini (ili zadnju isplatnicu mirovine) te presliku kartice bankovnog računa Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte ukoliko do sada nisu bili evidentirani kao umirovljenici odnosno nisu ranije primali božićnicu od Grada Mali Lošinj. Njima će isplate na bankovni račun biti nakon podjele bonova, a do kraja ove 2020. godine.
Svi bonovi moći će se iskoristiti u diskontu Jadranka trgovine do 31. ožujka 2021.godine.