LOVRAN / MOŠĆENIČKA DRAGA – MLADI UČE KAKO SU RADILI ‘NAŠI STARI’

22. lipnja 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

tradicija ručni rad posaoLOVRAN / MOŠĆENIČKA DRAGA – Akademija tradicijskih vještina organizira se u sklopu projekta „Culturecovery“ financiranog iz programa Interreg Central Europe, a usmjerena je na djecu i mlade s ciljem prenošenja tradicijskih ribolovnih, brodograđevnih i poljoprivrednih vještina na mlađe generacije.

U tjednu koji je prethodio ljetnom odmoru od školskih obaveza, Općina Mošćenička Draga u suradnji s Ekomuzejem Mošćenička Draga je za učenike 7. i 8. razreda Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran te učenike 5. i 6. razreda iz Područne škole Mošćenička Draga pripremila program „Akademija tradicijskih vještina“. Akademija je učenike aktivno uključila u produkciju tradicijskih vještina s ciljem predstavljanja jedinstvene nematerijalne kulturne baštine mlađim generacijama te prenošenja znanja i vještina za očuvanje iste od zaborava.

Učenici su uz stručno vodstvo Ekomuzeja u svojim školskim dvorištima izradili i postavili vrtne gredice te u njih posadili razno mediteransko povrće i začinsko bilje. U drugom dijelu programa su posjetili Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine „Kuća od mora“, centar maritimne baštine Kvarnera sagledane kroz tri aspekta – ribarstvo, pomorstvo i tradicionalna brodogradnja, gdje su također imali prilike isprobati alate i osnovne tehnike izrade tradicionalnih barki.

Akademija tradicijskih vještina se organizira u sklopu projekta „Culturecovery“, koji ima za cilj razvoj novih pristupa za inovativno očuvanje, obnovu i promociju nematerijalne kulturne baštine, a posebno se usredotočuje na ekomuzeje kao lokalne nositelje nematerijalne kulturne baštine. Projekt spaja različite narode i kulture, valorizira njihove posebnosti i nematerijalnu baštinu, rukotvorine i autohtone proizvode, karakteristične za svaku zemlju. Culturecovery je projekt koji traje ukupno tri godine i u koji je uloženo više od milijun i pol eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz europski program Teritorijalne suradnje centralne Europe 2014-2020. (kv)