LOŠINJ – POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA U LUCI MRTVAŠKA VRIJEDAN 81 MILIJUN KUNA

18. siječnja 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Slika može sadržavati: jedna ili više osoba, ljudi stoje i u zatvorenomLOŠINJ – U prisustvu pomoćnika ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Orlića. gradonačelnice Ane Kučić i župana PGŽ Zlatka Komadine, u Rijeci danas su ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija i predstavnik izvođača radova TEXO MOLINOR d.o.o. Cavtat i Impresa Construzioni Mentucci Italija Antonio Deranja potpisali Ugovor o radovima za projekt dogradnje luke otvorene za javni promet Mrtvaška.
Ukupna vrijednost projekta dogradnje luke Mrtvaška iznosi 81,5 milijuna kuna i najveća je investicija u luke na području Primorsko goranske županije, a pridoda li se tome i planirana vrijednost projekta rekonstrukcije prometnice do luke Mrtvaška od 150 milijuna kuna, ukupan iznos je cca 230 milijuna kuna i time se svrstava u najveće takve projekte na području čitave RH.
„Nakon dovršene sanacije pristana na Iloviku, na Susku i na Malim Srakanama, trenutno rekonstruiranih u luci Unije te u Rovenskoj, projekt dogradnje luke Mrtvaška kruna je dosadašnjeg rada. Zaista možemo biti zadovoljni sa suradnjom koju ostvarujemo sa Vladom Republike Hrvatske, svim nadležnim ministarstvima, posebno Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture na čelu sa ministrom Butkovićem, te Primorsko goranskom županijom i Županijskom Lučkom upravom. Svakom novom trajektnom linijom, kilometrom rekonstruirane ceste ili dogradnjom luka otvaraju se mogućnosti za još kvalitetnije povezivanje Lošinja sa kopnom i drugim otocima. Kako nema luke bez ceste, Grad Mali Lošinj je izdvojio sredstva i izradio projektnu dokumentaciju sve do idejnog projekata i lokacijske dozvole za buduću 10 kilometara dugu cestu prema Mrtvaškoj koja se spaja na rotor prema Velom Lošinju i prati sadašnju trasu, sada slijedi prekategorizacija, te nakon toga izrada glavnog projekta sa parcelacijom i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. Planirano je da uz dva traka, bude i pješačko biciklistička staza.“ najavila je gradonačelnica Ana Kučić povodom potpisivanja ugovora.
Realizacijom ovoga projekta stvorit će se preduvjeti za pomorsku povezanost Malog Lošinja i Dalmacije sa svim susjednim otocima, posebice Rabom i Pagom te će se omogućiti bolja zaštita privezanih plovila, što će pozitivno utjecati na razinu sigurnosti pomorskog prometa u luci, ali i na području lošinjskog arhipelaga. Izgradnjom dvije trajektne rampe i nove prometno – operativne površine povećat će se ukupni kapacitet pomorskog prometa u luci te osigurati veća brzina pristanka i odlaska brodova prema kopnu i susjednim otocima.