LOŠINJ – ne diže cijenu paušala za iznajmljivače

22. siječnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Mali Lošinj

Mali Lošinj

OTOK LOŠINJ – Temeljem Zakona o porezu na dohodak svi gradovi i općine, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obavezna su za 2019. godinu donijeti odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. Navedena visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ne može biti utvrđena u iznosu manjem od 150,00 kuna, niti u iznosu većem od 1.500,00 kuna.

Isto tako, propisano je da ukoliko Gradsko vijeće do navedenog datuma ne usvoji Odluku o visini paušalnog poreza, on će iznositi 750,00 kuna. Budući da bi se u tom slučaju radilo o više nego dvostrukom povećanju, poslovanje privatnih iznajmljivača time bi bilo znatno otežano.

Za pojašnjenje ove Odluke kao i o iznosu, pitali smo gradonačelnicu Malog Lošinja Anu Kučić da je prokomentira: “S obzirom na povećanja koja su zahvatila naše sugrađane vezano uz novi sustav gospodarenja otpadom, za sada smo procijenili da ne idemo s dizanjem paušala, odnosno nećemo dodatno opterećivati naše sugrađane. Ostat će 300 kuna kao i do sada. Ovom odlukom želimo dati poticaj našim privatnim iznajmljivačima tako što ih nećemo dodatno financijski opteretiti neovisno o tome što smo jedna od najkonkurentnijih destinacija u Hrvatskoj.”

Iz Grada i Turističke zajednice Malog Lošinja ističu da se nadaju da će ova visina paušala privatne iznajmljivače potaknuti na nastavak aktivnosti ulaganja koje već provode s Gradom i TZG Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja sudjeluju u razvitku i unaprjeđenju privatnog smještaja kroz niz akcija u cilju podizanja kvalitete usluge, inovacije i kreativnosti u turizmu. Realizirane su brojne aktivnosti i projekti s iznajmljivačima (sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača, podjela sadnica, tečajevi stranih jezika, provođenje projekta Integriranog upravljanja destinacijom, a dodatnim unapređivanjem kvalitete privatnog smještaja Lošinja poboljšat će se kvaliteta usluge u destinaciji i time nastaviti u smjeru razvijanja cjelogodišnjeg turizma.

Spomenimo da na području Grada Malog Lošinja ima 1090 iznajmljivača, raspolaže se sa 2.214 smještajnih jedinica, 6500 osnovnih kreveta u apartmanima, sobama, kućama za odmor koji su u 2018. godini ostvarili 439.183 noćenja od ukupno ostvarenih 2,372.329 noćenja. Privatni smještaj i dalje čini značajni udjel u ukupnim noćenjima i sudjeluje u ukupnom turističkom prometu s udjelom od 18,5%.