LOŠINJ – KAKAV ĆE BITI RASPORED UGOSTITELJSKIH TERASA

6. travnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Mali Lošinj

Mali Lošinj

LOŠINJ – Tema koja mnoge u Lošinju zanima. Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja donosi Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja početkom svake kalendarske godine. “Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Planom te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga”, navode.
Rok podnošenja prijava je do 18.travnja 2018. godine. Pisane primjedbe na prijedlog Plana dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: martina.krajina@mali-losinj.hr (kv)