KRK – Veliki broj krčkih mališana neupisan u matični vrtić Krk seli u vrtić Malinska-Dubašnica?

28. srpnja 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

djeca igrališteKRK – U Malenoj gradskoj vijećnici, 27. srpnja 2020. godine, održan je 135. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, a nastavno na raspravu s netom održane sjednice Gradskog vijeća, najavljeno je raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), namijenjenih svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i pripadajućom dokumentacijom uskoro biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom, s obzirom na intervencije njegovih korisnika, kao i inicijativu gradskih vijećnika, svim osnovnoškolcima ipak osigurava novčana naknada u visini od 500,00 kn (a ne, kao što je na prethodnom Kolegiju zaključeno, u visini od 300,00 kn), dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Udruzi navijača Rijeke Plavo-bijeli otok iz Krka, odobrena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn za organizaciju ovogodišnje akcije Oluja na Kvarneru, a čije se održavanje planira u večernjim satima, 04. kolovoza, na Krčkom mostu.

U nastavku, K. S. iz Linardića, I. P. iz Žgaljića, V. M. iz Brusića, A. Š. iz Vrha i D. P. iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka njihove djece u područnim jedinicama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, točnije u područnim vrtićima Malinska i Punat, budući da nisu primljena u Matični vrtić Krk. Nadovezujući se na temu o velikom broju krčkih mališana neupisanih u Dječji vrtić Katarina Frankopan – Matični vrtić Krk (trenutno, njih 69), istaknuto je kako će tom problemu najvjerojatnije pristupiti korištenjem posve opremljenih slobodnih kapaciteta u Područnom vrtiću Malinska-Dubašnica gdje će se moći smjestiti jedna vrtićka (24 mališana), ili izglednije, jedna jaslička skupina (16 mališana), čemu je pridruženo i rješenje da se preostala djeca, tj. još jedna do dvije vrtiće skupine, smjeste na prvoj etaži Društvenog centra Krk. Udruzi Moj otok iz Punta dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za realizaciju radionice izrade mirisnih svijeća.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je te, u smislu definiranja nekolicine očitovanja, dodatno razrađen radni prijedlog evidentiranja dijela Ul. Vlade Tomašića u gradu Krku i odvojka prema moru (dio ceste nadomak Hotela Koralj), a što ga je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije Nenada Vidmara iz Ravne Gore.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno javnim površinama. Nadalje, V. S. iz Krka, temeljem zamolbe A. S. iz Krka, dozvoljeno je održavanje malih radionica izrade nakita (od metala, kože i gline) na javnoj gradskoj površini – Trgu Kamplin te njegova prezentacija na stolcu dimenzija 40,0 x 50,0 cm. Pored toga, V. T. iz Krka dana je suglasnost za uspostavu otvorene terase ugostiteljskog objekta Mali nono, i to uz zid njegove zatvorene terase na adresi J. J. Strossmayera 30 u gradu Krku, sa stolićem i dvije stolice sa svake strane, s time da zakup iznosi 400,00 kn po metru kvadratnom (čemu treba pribrojiti i popust od 37 posto). Pritom je komunalno redarstvo zaduženo da napravi tehničku skicu predmetne terase, i to poštujući širinu identičnu onoj obližnje terase ugostiteljskog objekta Citta Vecchia.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Aneksa Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa, tako da se ukupna sredstva za financiranje hladnog pogona Turističkog ureda Turističke zajednice otoka Krka sa 268.500,00 kn smanjuju na 216.400,00 kn, odnosno udio Grada Krka sa 68.950,00 kn na 55.571,52 kn, dok su ukupna sredstva za financiranje zajedničkih programskih aktivnosti sa 269.000,00 kn smanjena na 161.588,00 kn, a s time i udio Grada Krka sa 69.079,20 kn na 41.495,80 kn. Nadalje, raspravljen je nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog nastavka projekta Modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka, u smislu modernizacije javne rasvjete krčke starogradske jezgre, koju čini 127 rasvjetnih tijela: 119 ferala i osam reflektora. Riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 123.650,00 kn, a za koju se u narednom razdoblju očekuje pokretanje procedure nabave