KRK – POLITIČKI STERILAN, SVE JEDNOGLASNO I BEZ OZBILJNE RASPRAVE

13. rujna 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Darijo Vasilić sa suradnicima

Darijo Vasilić sa suradnicima

KRK – U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. rujna 2018. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, ali uz predsjedavanje Joispa Brusića (potpredsjednika iz redova vlasti) održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za projekt Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići. Usvajanjem ove Odluke Gradsko vijeće dalo je podršku projektu Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići, a sve u namjeri realizacije ulaganja unutar Mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točnije prijave na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kako bi se naposljetku osigurala bespovratna sredstva iz fondova Europske unije. Naime, Pravilnikom o provedbi Mjere 07, propisano je da projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi, a kako je isti vezan uz područje naselja Bajčići, tako je, radi prijave na Natječaj, bilo potrebno osigurati i suglasnost Gradskog vijeća.

S obzirom na natječajne uvjete, za prijavu je predložena rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići u postojećim gabaritima, što predstavlja investiciju koja u okvirima predmetnog Natječaja, od mogućih 100, može ostvariti minimalno 69 bodova, s time da se najviše bodova gubi radi intenzivnijeg bodovanja projekata koji se provode na područjima jedinica lokalne samouprave s nižim indeksom razvijenosti. Iz tog se razloga, prilikom razrade krčke investicije, pokušalo maksimalizirati broj bodova u ostalim kategorijama poput tipa ulaganja, stvaranja novih radnih mjesta, spremnosti projekta ili vrste ulaganja.

Sve na Gradskom vijeću prolazi jednoglasno, sterilno i bez ozbiljnih rasprava

Zahtjev za ostvarivanje bespovratne potpore podnosi se u dva dijela, i to Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prvi dio Zahtjeva tako se dostavlja najkasnije do 14. rujna ove godine, dok je drugi dio potrebno dostaviti po sklapanju Ugovora o financiranju. Odluka o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva bit će poznata u roku od 120 dana od dana zatvaranja Natječaja, odnosno polovicom siječnja naredne godine.

Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići iznosi 3.574.859,98 kn, u što su pored troškova izgradnje i opremanja samog objekta, uključeni i rashodi koji proizlaze iz izrade glavnog projekta, korištenja konzultantskih usluga te angažiranja nadzora. Ukupno prihvatljivi troškovi, stoga, iznose 3.459.380,94 kn (izgradnja, opremanje i ostali opći troškovi), dok bi potpora iz fondova Europske unije, u slučaju prihvaćanja investicije, trebala iznositi 80% prethodno navedenog iznosa, iliti 2.767.504,75 kn. Ostatak od 807.355,23 kn snosi investitor, u ovom slučaju Grad Krk.

Zanimljivo, vijećnici nisu našli shodno imati neku ozbiljniju raspravu na ovu iznimno važnu temu.

U ovome trenutku za Rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Bajčići izrađen je Glavni projekt kojeg potpisuje tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, a u kojem stoji kako bi realizacija ove investicije trebala doprinijeti atraktivnosti naselja i njegovom razvojnom potencijalu te potaknuti rast i društveno-ekonomsku održivost. Također, izdvojeno je i poboljšanje kvalitete života mještana temeljem razvoja osnovnih usluga vezanih uz ruralno područje, u konkretnom slučaju ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa stanovnika. Naime, rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići trebala bi na području Mjesnog odbora Poljica (kojim su pored istoimenog naselja obuhvaćeni Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići i Žgaljići), pored ostalog, pridonijeti poticanju razvoja kulture, zatim promicanju svih oblika kulturnog stvaralaštva, ostvarivanju kulturnih i društvenih interesa stanovnika te posebnih interesnih skupina koje će biti korisnici Doma, ali i očuvanju, odnosno razvitku kulturnog identiteta, uopće.

Politički je na Krku sve doista sterilno, pa je tako jednoglasno usvojeno i Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine te nitko nije imao ni adekvatnu opasku na išta. Kao što je jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk donosi njegovo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača – Gradskog vijeća Grada Krka. Razlozi donošenja ovih, najrecentnijih Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, što ih je 03. kolovoza ove godine ustvrdilo Upravno vijeće ustanove, mogu se svesti na povećanje broja odgojitelja u Područnom vrtiću Malinska, i to od dosadašnjih 12 na njih 14. Naime, kako taj vrtić raspolaže prostornim mogućnostima za povećanje kapaciteta, s Općinom Malinska-Dubašnica dogovoreno je otvaranje nove jasličke skupine, što je naposljetku rezultiralo potrebom da ustanova, na puno radno vrijeme, zaposli još dva nova odgojitelja koji će se financirati iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica. (kv)