KRK, LOŠI PRIMICI – U PRVIH 6 MJESECI OSTVARENO TEK 38,45% OD 12-mjesečnog PLANA

31. srpnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRK – U uredu gradonačelnika, 30. srpnja 2018. godine, održan je 52. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Cirkusu safari iz Berlina, zastupanom po Silviju Patriku Spindleru, dana je suglasnost za produljenje roka održavanja cirkuskih predstava u gradu Krku, i to od 27. srpnja pa sve do 26. kolovoza ove godine. OPG-u Josipa Grškovića iz Krka, bez naknade za zakup javne površine, odobreno je prodavanje domaćih smokava tijekom narednih 20-ak dana (dok traje njihova sezona) u jutarnjim satima, na trgu kod spomenika Pralji u gradu Krku. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.750,00 kn, za strojno čišćenje puteva na području Mjesnog odbora Vrh.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirano je i načelno prihvaćeno Urbanističko-tehničko rješenje područja Manduljera lociranog na sjeveroistočnom dijelu naselja Krk, a što ga je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. Ovim dokumentom, koji donosi dvije varijante prijedloga parcelacije s pristupnim cestama, tako su sagledane mogućnosti i ograničenja smještaja planiranih građevnih čestica unutar obuhvata u odnosu na postojeću prostorno plansku dokumentaciju (UPU 1 Krk), konfiguraciju terena, prometni sustav te uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na aktualan natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (čiji rok istječe 14. rujna ove godine), prijaviti obnova društvenog doma u naselju Bajčići koji predviđa ne samo uređenje prostorija društvene namjene na jednoj etaži, već i dječjeg vrtića na drugoj.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, najprije je prihvaćen konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, o kojem će uskoro svoje mišljenje imati prilike iskazati i gradski vijećnici. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ove godine prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 32.067.720,21 kn, što predstavlja 38,45% od planiranog konsolisiranog godišnjeg Proračuna. Postotak ostvarenja prihoda u prvom pologodištu uobičajeno je manji od 50% obzirom da je priliv sredstava, radi turističke sezone, pojačan u drugom dijelu godine. U istom razdoblju prošle godine bilo je ostvareno 30.113.746,08 kn prihoda i primitaka, što znači da ih je ove realizirano 1.953.974,13 kn više iliti 6,5%. Pridoda li se tome preneseni višak u iznosu od 4.614.443,12 kn, prihodi i primici ostvareni su za 17% više od onih prošlogodišnjih.

Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 33.466.392,44 kn, što je 16% više nego li prošle godine, tj. 39% planiranih rashoda i izdataka za ovu godinu. Iako je razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda negativna te iznosi 1.398.672,23 kn, s prenesenim viškom prihoda (u iznosu 4.614.443,12 kn), ostvaren je ukupni višak prihoda od 3.215.770,89 kn. U nastavku, prihvaćen je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, koji će se također naći na dnevnom redu skorašnjeg Gradskog vijeća. Proračun Grada Krka, krajem prosinca prošle godine, usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 86.832.574,00 kn te planiranim viškom prihoda od 3.439.773,00 kn. Ovom izmjenom tako je predložen iznos od 90.094.080,09 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017. godine te 94.708.523,21 kn rashoda i izdataka. Iz toga proizlazi kako se prihodi i primici povećavaju za 6.701.279,09 kn (za 7,72%), višak prihoda za 1.174.670,12 kn, a rashodi i izdaci za 7.875.949,21 kn (9,07%). U nastavku rasprave, usvojen je i prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dpuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, tvrtki FlixBus CEE South, za potrebe novootvorene autobusne linije Klagenfurt – Baška, dana je suglasnost za korištenje asfaltiranog autobusnog ugibališta i stajališta u Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku (nadomak nogometnog igrališta) radi sigurnog ukrcavanja i iskrcavanja putnika. (kv)