KRK – jeste provjerili svoje dimnjake?

27. prosinca 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

dimnjačarKRK – Na Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka donesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a kojom su predmetni poslovi povjereni tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku.

Predmetna koncesija dana je na vrijeme od pet godina, što znači da u tom periodu aktualnog koncesionara za dimnjačarske poslove na području Grada Krka možete kontaktirati telefonom na: 099 251 36 26 ili 098 942 8867.