KRK – Andrea Staničić i Igor Gržetić u premijernom izdanju izložbenog projekta Kreativnog Krka

25. kolovoza 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Članovi Kreativnog Krka, organizacijskog kolektiva posvećenog planiranju i plasiranju kulturnih sadržaja, turističku sezonu ispratit će premijernim izdanjem izložbenog projekta na otvorenom koji publici otkriva djela dvoje krčkih vizualnih umjetnika – po vokaciji grafičara: Andree Staničić i Igora Gržetića.

Ovu izložbu, koja će do 02. rujna 2021. godine biti locirana na Trgu Kamplin u samom srcu krčke starogradske jezgre, tvori deset dvostranih izložbenih panoa velikih dimenzija, što znači da je svakom autoru dodijeljen zadatak da svojim radovima opremi njih pet. Andrea Staničić ovom prigodom predstavlja recentnu seriju pod nazivom Put (ili The Travel) inspiriranu prirodom i znanošću u kojoj se, filtrirani kreativnim procesom, na jedinstven (autorici svojstven) način susreću, prožimaju i preklapaju: crtež, slika, kolaž i računalna grafika, dok Igor Gržetić izlaže segment projekta MediaCraft nastao spajanjem dviju susljedno kreiranih izložbenih cjelina u čijem su fokusu fenomeni manipuliranja digitalnom, tj. virtualnom stvarnošću, a kojeg shodno temi tvore računalne grafike i digitalne fotografije.

– Radovi koje izlažem, tumači svoj ciklus Staničić, inspirirani su prirodom, znanstveno utemeljenim činjenicama, izmaštanom stvarnošću (maštom) i kreativnim procesom u kojem se ideje kolažiraju. U svojem stvaralačkom procesu kombiniram taktilno i virtualno te digitalni i analogni način crtanja. Ti se mediji, potom, prožimaju i nadopunjavaju te stvaraju zasebni svijet koji se materijalizira činom printanja na podlogu.

 

 

– Unutar jednog izložbenog projekta, pojašnjava Gržetić, predstavljam dvije zaokružene tematske cjeline iliti segmente dviju serija svojih radova pod nazivom: Mediologija i BitchCraft. Oba ciklusa, uz ostalo, istražuju fenomen transformacije; stvaranje nove manipulacijom postojeće stvarnosti. Riječ je računalno-grafičko-fotografskim eksperimentima koji ukazuju na gotovo alkemijski karakter (vizualnih) poruka. Naime, veći dio vizualnih jedinica nastao je agresivnom reciklažom internetskog materijala, stvarajući kaotične vizuale, nove hibridne matrice specifične estetike. No, unatoč različitom karakteru tako formiranih poruka, isti im modul, odnosno preciznije rečeno subliminal, kao objekt reciklaže omogućuje prodor u podsvijest. I ovdje iznova biva otkrivena transformacija, i to ona promatrača uzrokovana manipulacijom njegove podsvijesti, što još jednom aludira na skrivene potencijale prethodno spomenute drevne discipline.

 

 

Namjera Kreativnog Krka ovim je zanimljivim i inovativnim projektom likovnost predstavljati u kontekstu ponešto drugačijem od onog galerijskog te svake godine, u dva navrata, krčkoj publici iznova priskrbiti atraktivna djela suvremenih kreativaca.

Napomenimo, također, kako izložbeni panoi predstavljaju rezultat donacije Centra gradnje Krk (GP Krk trgovina d. o. o.), a izradile su ih vrijedne ruke stolara Berislava Volarića i Mirka Adžić-Kapitanovića, dok je sama izložba realizirana uz financijsku podršku Grada Krka.

 

Andrea Staničić rođena je u Rijeci. Opću gimnaziju Hrvatski kralj Zvonimir završila je u gradu Krku. Diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, i to 2008. godine, smjer: grafika te tako stekla zvanje magistra likovne pedagogije. Poslijediplomski studij grafike završila je 2011. godine na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani. Uz pedagoški rad, njezino polje interesa je ilustracija (digitalna i klasična), grafički dizajn i dizajn interijera (diploma: Callegari, 2019. godine). Dosad je izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu te sudjelovala na umjetničkoj rezidenciji u inozemstvu. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka.

Kontakt: andrea7st@gmail.com | www.andreastanicic.blogspot.com

 

Igor Gržetić rođen je u Rijeci. Školu Primijenjenih umjetnosti – smjer: kiparski dizajn, završio je 2000., da bi te iste upisao studij Likovne kulture na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Godine 2008. završio je Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a kao izborni predmet odslušao je grafiku u klasi prof. Jasne Šikanje. Diplomirao je na temu Geneze ikonologije i Uvoda u fetiš[izam]. U likovnoj praksi najčešće ostaje u domeni računalne grafike, grafičkog dizajna i eksperimentalnog videa – unutar sva tri diskursa istražujući Creative Commons načela. Izlagao je na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Bavi se grafičkim dizajnom, likovnom teorijom i kuriranjem izložbi. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka.

Kontakt: citezrg@yahoo.com | www.igorgrzetic.com