KRČKI INSAJDER – Za sufinanciranje kampanje oglašavanja izdvojeno 65.000kn

5. rujna 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRČKI INSAJDER – U uredu gradonačelnika, nakon jednomjesečne pauze, 03. rujna 2018. godine, održan je 53. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, usvojena je odluka kojom je najpovoljnijom natjecateljicom radi davanja u zakup javne površine u gradu Krku (dijela k.č. 3140/3, k.o. Krk) u namjeri obavljanja djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 68/18, utvrđena Renata Stenta iz Krka, inače vlasnica Obrta za ugostiteljstvo Ane, s ponuđenom zakupninom od 16.000,00 kn. Na prijedlog Željka i Ane Žužić iz Oštrobradića, odlučeno je kako će Grad Krk raspisati natječaj za prodaju z.č. 1754, k.o. Kornić, površine od 126 m2, obzirom da predlagatelji za predmetno zemljište već imaju zaključen Ugovor o zakupu, s time da će kupoprodajna cijena biti temeljena na Odluci o utvrđivanju početnih cijena za kupoprodaju i zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka. Na prijedlog Umberta Vasilicha iz Krka, donesena je odluka o zaključenju kupoprodajnog ugovora za k.č. 3830/5, k.o. grad Krk (z.č. 1553/4, k.o. Krk), površine od 69 m2, obzirom da je riječ o zemljištu koje ulazi u sastav Ul. Lina Bolmarčića u gradu Krku, i za koje je Grad Krk spreman izdvojiti budžet od 75,00 EUR po m2. Nadalje, usvojen je prijedlog tvrtke Kurykta d.o.o. iz Krka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu javne površine (ugostiteljske terase) koja se nalazi ispred fasade zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 2 u gradu Krku, budući da predmetni ugostiteljski objekt u ovoj godini nije krenuo s radom. Na zahtjev tvrtke Aztek d.o.o. iz Zagreba, rok izrade Glavnog projekta svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka za područje Šotoventa, zbog ishođenja potrebne dokumentacije, produljen je do 31. prosinca ove godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, te će se provođenje humanitarne akcije sa zadaćom pomaganja djece stradalih ukrajinskih branitelja podržati donacijom vrijednom 3.000,00 kn. Naime, između 15. rujna i 05. listopada, pedesetak mališana (podijeljenih u dvije grupe) boravit će u Šilu, a višednevni program uključivat će posjet otočnim mjestima te upoznavanje s bogatom kulturno-povijesnom baštinom i običajima. Kako članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan uskoro ističe mandat, trima lokalnim samoupravama čiji područni vrtići imaju najviše djece uputit će se zahtjev da što prije predlože svoje predstavnike, s time da će jednog od njih uskoro delegirati i Grad Krk. Dijani Pupovac iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću Lastavica u Puntu, budući da nije primljen u Dječji vrtić Katarina Frankopan – Matični vrtić Krk. Pored toga, kao i prethodnih godina, Grad Krk prihvatio je učešće u sufinanciranju dijela mjesečnih voznih karata za učenike srednjih škola, a koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 2018./2019. školsku godinu (Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske). Udruzi Kreativni Krk odobrena je potpora za sudjelovanje njezinih članova na tradicionalnom Jesenjem sajmu u njemačkom gradu Rockenhausenu, gdje će imati priliku predstavljati Grad Krk. Riječkom Šahovskom klubu Draga odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za organizaciju 3. Međunarodnog šahovskog prvenstva Primorsko-goranske županije pod nazivom Zlatni otok Krk, a koje će se u Malinskoj održati između 05. i 09. studenog ove godine.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, a koje se donose zbog povećanja broja odgojitelja u Područnom vrtiću Malinska, i to s 12 na njih 14. Uz to, usvojen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje Grad će tako sufinancirati iznosom od 65.000,00 kn, s time da je plaćanje potrebno realizirati najkasnije do 15. rujna ove godine. Na zahtjev Primorsko-goranske županije, odnosno Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, predstavnicom Grada Krka koja će se uključiti u izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije, imenovana je direktorica Turističkog ureda Turističke zajednica Grada Krka Nataša Jurina, a njezinim zamjenikom Igor Hrast.

Uz ostalo što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, valja izdvojiti najavu konferencije na temu Pametni otoci (Smart Islands 2018), a koja je se, na inicijativu Veleposlanstva Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, u gradu Krku planira održati 18. listopada ove godine.