KRČKI INSAJDER – Za komunalnu infrastrukturu 9,5 milijuna kn

6. studenoga 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Darijo Vasilić sa suradnicima

Darijo Vasilić sa suradnicima

KRK – U uredu gradonačelnika, 04. studenog 2019. godine, održan je 104. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, zatim Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, podržan je prijedlog suradnje s Novim listom za narednu godinu, a vezane uz zakup medijskog prostora u regionalnom prilogu Otočni Novi list, što na mjesečnoj razini, za jednu zakupljenu stranicu, predstavlja izdatak od 2.500,00 kn bez obračunatog PDV-a. Karnevalskoj udruzi Povero Keko omogućena je financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn s namjerom nabave igračaka za potrebe dječjih reduta nadolazećeg Krčkog karnevala. Isti iznos dodijeljen je krčkoj karnevalskoj skupini koja će se naredne godine predstaviti na popularnom Riječkom karnevalu, a čime će biti pokriven trošak najma vozila za potrebe uređenja alegorijskih kola. Na prijedlog Jasmine Džaferović iz Vrha, njezinoj djeci – osnovnoškolcu i srednjoškolcu – unatoč već zaključenim javnim pozivima, odobreno je sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, za što im se dodjeljuje financijska potpora po školarcu vrijedna 500,00 kn.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, na daljnjih pet godina produžen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom Tisak d.d. iz Zagreba, i to za paviljon u gradskom vlasništvu, površine od 6,37 m2, smješten u Malenom parku u gradu Krku. Njegova mjesečna zakupnina određena je u iznosu od 250,00 EUR (plus PDV). Budući da u siječnju naredne godine ističe i Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Addiko Bankom Hrvatska (ex-Hypo Alpe Adria Banka), za dvoetažni poslovni prostor u gradskom vlasništvu, površine od 185,80 m2, u koji se ulazi s krčke Vele place, najavljeno je skorašnje raspisivanje novog natječaja za istu djelatnost, i to uz mjesečnu zakupninu konstatiranu u iznosu od 2.452,00 EUR (plus PDV).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kojim se za navedenu aktivnost planira osigurati ukupan budžet od 9.500.000,00 kn, a iz kojeg se za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvaja 1.630.000,00 kn, za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.098.000,00 kn, za građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 550.000,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 6.222.000,00 kn (točnije, za nerazvrstane ceste 3.860.000,00 kn, za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 1.532.000,00 kn, za javne zelene površine 50.000,00 kn, za javnu rasvjetu 730.000,00 kn te za ostalo 50.000,00 kn).

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na traženje Hrvatskih voda Grad Krk je iskazao svoju suglasnost da preuzme obvezu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, iako je najprije potrebno iznaći adekvatan model, odnosno donijeti odluku hoće li taj posao za čitav otok, po dogovoru sa svim otočnim jedinicama lokalne samouprave, preuzeti tvrtka Ponikve usluga d.o.o. ili će se on organizirati u okvirima gradske i općinskih uprava, o čemu će uskoro biti riječi na Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Naposljetku, na inicijativu Općine Baška, zaključeno je kako će Grad Krk novoosnovanu tvrtku Otok Krk energija d.o.o. dokapitalizirati s pet osnovnih udjela od po 20.000,00 kn, tj. s ukupno 100.000,00 kn, za što će se sredstva osigurati u Proračunu za narednu godinu. Kao njegov prvi projekt izdvojena je izgradnja fotonaponske elektrane od 5 MW na lokaciji Barbičin, iznad naselja Baška.