KRČKI INSAJDER – asfaltiranje nerazvrstanih cesta za 1,68 milijuna kn

23. svibnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

U uredu gradonačelnika održan je 85. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak krenuo raspravom o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora, jednokratne novčane nagrade odobrene su onim učenicima i nastavnicima s područja Grada Krka koji su u tekućoj školskoj godini sudjelovali na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Iste će im se uručiti, 06. lipnja ove godine, u prigodi proslave Dana škole. Veteranima Nogometnog kluba Krk dodijeljena je potpora u vrijednosti od 4.000,00 kn za organizaciju memorijalnog nogometnog turnira, koji se, u suradnji s nogometnim klubovima Đakovo, Dobra i Radnik, planira odigrati 01. lipnja ove godine. Nastavno na prošlogodišnji Zaključak Kolegija, Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb odobrena je isplata financijske potpore u visini od 20.000,00 kn za potrebe organizacije i održavanja retrospektivne izložbe Ivane Popović koju prati katalog s monografskim prikazom njezina cjelokupnog stvaralaštva. (Za istu je svrhu prošle godine izdvojeno 10.000,00 kn.) Dodajmo tome kako će dio postava ove velike retrospektive imati prilike vidjeti i otočna publika, i to u dvije etape postavljene u Galeriji Decumanus, od kojih će prva trajati između 01. i 20. lipnja, a druga između 21. lipnja i 04. srpnja. Ivici Orliću iz Rijeke, dodijeljeno je 5.000,00 kn za objavljivanje knjige FIU Odiseja – Pod jedrima od Punta do Sydneya i natrag koja uskoro izlazi u nakladi riječke nakladničke kuće Uliks. Pored toga, najavljen je i posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im početkom nadolazeće školske godine uručiti poklon pakete sa zanimljivim edukativnim slikovnicama: Hrvatska za djecu i Đir po Krku.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, najavljeno je kretanje u postupak jednostavne nabave s ciljem da se dobavi pet spremnika za otpad sa sustavom za upravljanje. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 170.000,00 kn, bez PDV-a. Nakon što je raspravljena inicijativa Udruženja obrtnika otoka Krka za kupnjom poslovnog prostora tj. cjelokupnog prizemlja zgrade smještene na adresi Kvarnerska 21 u gradu Krku, zaključeno je kako će se procjena istog najprije na odobrenje proslijediti Povjerenstvu za procjene Primorsko-goranske županije, sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, dok se inicijatore upućuje da u suradnji sa stanarima zgrade pokrenu izradu elaborata o etažiranju. Temeljem analiziranog troškovnika, prihvaćeni su radovi, s uračunatim PDV-om procijenjeni na 39.300,00 kn, a vezani uz uređenje poslovnog prostora u Mjesnom domu Kornić. S obzirom na istek roka dosadašnjeg Ugovora o zakupu poslovnog prostora površine od 80,00 m2, što se nalazi u Mjesnom domu Vrh, odlučeno je da se isti, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, produži, i to s dosadašnjim zakupnikom tvrtkom RUDI RS d.o.o. iz Vrha, uz mjesečnu zakupninu od 352,00 EUR. Također, zbog isteka roka dosadašnjeg Ugovora o zakupu poslovnog prostora površine od 18,00 m2, što se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa J. Strossmayera 40 u gradu Krku, odlučeno je da se isti, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, produži, i to s dosadašnjim zakupnikom tvrtkom Regis d.o.o. iz Osijeka, uz mjesečnu zakupninu od 238,00 EUR. Pored toga, prihvaćen je prijedlog Kate Braut iz Krka za kupnju k.č. 3320/1, k.o. Krk, površine od 100 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagateljice.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je zahtjev tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja za produljenjem ugovorenog roka izgradnje dječjeg igrališta na predjelu Borik u gradu Krku (k.č. 2065, k.o. Krk), i to do 30. studenog ove godine, s obzirom na dinamiku realizacije projekta Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te izgradnje i rehabilitacije sustava odvodnje unutar obuhvata budućeg igrališta. Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, prihvaćen je troškovnik asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, a prema tome i najavljeno provođenje postupka nabave. Vrijednost ove investicije, s uključenim PDV-om, tako je procijenjena na 1.685.365,00 kn. (Ista je izrađena za dobavu, dopremu i ugradnju asfalta tipa BNHS 16 u debljini sloja od 5 cm, dok bi ukupna procijenjena vrijednost za izvedbu jednog sloja nosivo-habajućeg asfalta tipa AC 16 surf 50/70 AG M4, debljine 6 cm, od prethodno navedene (pro)cijene bila veća za cca 15%.) Ovogodišnjim ulaganjem obuhvaćene su sljedeće dionice: Odvojak Ul. Stari Put prema kbr. 18 u naselju Pinezići; Odvojak Ul. Pava Žužića prema kbr. 20 u naselju Pinezići; nerazvrstana cesta prema kbr. 3C u naselju Linardići; dio Ul. Na placu u naselju Vrh; dio Ul. Na placu od kbr. 9 u naselju Vrh (izgradnja nogostupa i javne rasvjete); dio ceste od kbr. 16A u naselju Brusići; dio nerazvrstane ceste Brusići – Kapovci; nerazvrstana cesta od kbr. 43/B do kbr. 45/A u naselju Nenadići; dio Lošinjske ulice u naselju Krk – od kbr. 52/B u Ul. Mali Kartec do kbr. 1 u Paškoj ulici; dio Vrbničke ulice u naselju Krk, od kbr 1 do kbr. 9.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Samostana sv. Franje Asiškog iz Krka da se vjernike koji nedjeljom i blagdanom dolaze na jutarnje mise u samostansku crkvu, u vremenu između 07.00 i 10.00 sati, oslobodi od plaćanja parkirališne naknade. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje akcije pod nazivom Crveni križ u plavom okviru, u sklopu koje će se, 25. svibnja ove godine, u suradnji s Planinarskim društvom Obzova, čistiti uvala i plaža Karkadol. Nakon što je razmotren troškovnik Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za izgradnju kameno-betonskog zida u dijelu Ul. Staro selo u naselju Vrh, kojim se ova investicija procjenjuje na 41.898,80 kn, bez PDV-a, zaključen je kako će se isti, na uvid i mišljenje, dostaviti ovlaštenom nadzornom inženjeru Edu Heru.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, analizirani su koraci vezani uz uspostavu evidencije komunalne infrastrukture. Nadalje, prihvaćen je zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka, za preseljenje Ispostave Krk u novi poslovni prostor, točnije dosadašnje sjedište Gradskog društva Crvenog križa Krk, smješteno u zgradi na istoj adresi Ul. Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je održavanje besplatnih radionica i savjetovanja za sve nezaposlene osobe, studente, potencijalne poduzetnike i poduzetnike malog gospodarstva, tijekom kojih će se obraditi sljedeće teme: Upravljanje vremenom, ciljevima i prioritetima; Prezentacijske i komunikacijske vještine; Timski rad i komunikacija u timu; Priprema i provedba EU projekata. Ova će se edukacija, u organizaciji Riječke razvojne agencije Porin, odvijati 03. i 04. lipnja ove godine, od 10.00 – 16.00 sati, u Malo gradskoj vijećnici. Uz to, zaključeno je da će uskoro krenuti izrada idejnog rješenja Extreme Parka Krk kojim će biti obuhvaćeni: skatepark, bikepark i penjačka stijena. Samostanu sv. Franje Asiškog u Krku dodijeljena je potpora od 50.000,00 kn za treću etapu uređenja crkve franjevačkog samostana u gradu Krku, koja podrazumijeva dovršetak injektiranja i fugiranja svih zidova crkve.