KOSTRENA – Zabrana građevinskih radova od 1. srpnja

17. lipnja 2024. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

KOSTRENA – Od 1. srpnja do 31. kolovoza na području Kostrene zabranjuje se izvođenje građevinskih radova.

 Početkom turističke sezone na snagu stupa Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova (“Službene novine Općine Kostrena” broj 10/23koja propisuje zabranu izvođenja građevinskih radova od 1. srpnja do 31. kolovoza 2024. godine u vremenu 00 do 24 sata. Zabrana se odnosi na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom.

Izvođenje radova privremeno se zabranjuje u ulicama i zaseocima na području Općine Kostrena: Ulica Kostrenskih boraca, Šetalište kostrenskih pomoraca, Rožići, Šodići, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Ulica hrvatskih branitelja, Paveki, Ulica Josipa Šarinića, Ulica Željka Čepulića, Šojska ulica, Ulica Žarka Pezelja, Ulica Darka Medanića, Perovići, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sveta Lucija, Ulica Iva Šodića, Žurkovo, Mažeri, Rožmanići, u dijelovima u kojima se nalaze unutar građevinskog područja naselja (planske oznake N-1, N-2, N-3, N-4 granice obuhvata UPU-a središnjeg naselja) i građevinskog područja športsko-rekreacijske namjene (planske oznake R-1 i R-2), utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Kostrena.

Investitori odnosno izvođači radova koji su radi izvođenja radova zauzeli javnu površinu, dužni su je do 1. srpnja 2024. osloboditi i vratiti u prijašnje stanje. Komunalni redar Općine Kostrena provodit će nadzor nad provođenjem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova ne odnosi se na interventne radove, radove za čije je  izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, radove čiji je investitor Općina Kostrena, uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, građenje objekata predškolskog, školskog, visokoškolskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova te izvođenje radova po projektima od posebnog značaja za Općinu Kostrena.