Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na konferenciji o EU fondovima

17. rujna 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sudjelovao je na 3. Međunarodnoj konferenciji o ESI fondovima, odnosno Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, koja se 15. i 16. rujna održala u Trakošćanu.

Na konferenciji u organizaciji PJR consultinga bilo je riječi o financiranju EU projekata u novom financijskom razdoblju EU od 2021. do 2027. godine i izazovima s kojima će se susretati svi koji žele u narednom periodu povući sredstva, kao što su inflacija ili potreba udovoljavanja uvjetima kao što su energetska učinkovitost i klimatska neutralnost. Razgovaralo se o planiranju, budžetiranju, projektiranju i gradnji, kao i o trendovima u industriji i razvoju gradova.

Gradonačelnik Filipović sudjelovao je u panelu „Integrirana teritorijalna ulaganja novog programskog razdoblja 2021.-2022.“, uz gradonačelnike Bjelovara, Knina, Pule i Karlovca. Grad Rijeka je zajedno sa devet općina i gradova iz okruženja 2015. godine osnovao Urbanu aglomeraciju Rijeka, kao uvjet da za povlačenje sredstava kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u financijskom razdoblju 2014.-2020. U tom razdoblju ugovorena su 24 projekta na području Urbane aglomeracije Rijeka ukupne vrijednosti veće od 573 milijuna kuna, čija je realizacija u tijeku, uz odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 350 milijuna kuna.

„Imamo vrlo dobra iskustva iz prethodnog razdoblja i sve izazove smo uspjeli prevladati kroz partnerski pristup i dobru organizaciju,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Posebno se osvrnuo na dva projekta u kulturi za koja su osigurana sredstva kroz ITU mehanizam: strateški projekt Grada Rijeke „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“, kao i zajednički projekt članica Urbane aglomeracije Rijeka „Povežimo se baštinom“.

„Uloga ITU mehanizma u području kulture je prema našem iskustvu ogromna. Putem ITU mehanizma i vlastitim sredstvima financiramo najveće ulaganje u području kulture u RH odnosno u Art kvart Benčić gdje smo u funkciju već stavili Dječju kuću, a uskoro i novu gradsku knjižnicu. Pored toga, sa svim članicama urbane aglomeracije Rijeka i TZ Grada Rijeke provodimo teritorijalno integrirani projekt ‘Povežimo se baštinom’ putem kojeg će se 13 lokacija kulturne baštine staviti u funkciju turizma. Sve su to velika ulaganja u kulturnu baštinu koja će se predstaviti turistima i građanima, a bez europskih sredstava to bilo puno teže ostvariti“, istaknuo je gradonačelnik Filipović.

Govoreći o projektima koji se kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka planiraju financirati u sljedećem financijskom razdoblju, gradonačelnik Filipović je podsjetio kako je ITU mehanizam prvenstveno orijentiran ka kulturi, brownfieldu, prometu i poduzetništvu.
„U svim tim područjima imamo puno projektnih prijedloga i tražiti ćemo mogućnosti za novim strateškim projektima koji će biti ili teritorijalno ili sektorski integrirani. Iskustvo imamo iz prethodnog razdoblja i znamo da nam je potrebna dobra organizacija i ljudski kapaciteti za uspješno svladavanje izazova. Za nas su bitni projekti u području prometa i brownfielda jer tim projektima možemo ponuditi bolju uslugu javnog prijevoza građanima i revitalizirati pojedina zapuštena područja  na način da ih stavimo u novu javnu funkciju“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Uz gradonačelnika, na konferenciji su sudjelovali i pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca te ravnateljica Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja u Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Nataša Mandić.