Grad Rijeka nosi titulu Grada za mlade u razdoblju od 2024. do 2027. godine

6. travnja 2024. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Udruga gradova u Republici Hrvatskoj ponovno je potvrdila Gradu Rijeci titulu „Grada za mlade“ za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Grad Rijeka jedini je od četiri veća Grada u Hrvatskoj koji već drugi put potvrđuje titulu Grada za mlade.

Naime,  u sklopu inicijative Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, 22. siječnja 2024. godine otvoren je III. javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata „Grad za mlade”. Riječ je o priznanju gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih, odnosno koje je namijenjeno donositeljima odluka i predstavnicima gradskih uprava.

Na predmetni poziv prijavilo se 18 gradova, od koji je 6 gradova zadovoljilo uvjete poziva te im je odlukom Povjerenstva za dodjelu certifikata dodijeljen ili u slučaju Grada Rijeke potvrđen Certifikat „Grad za mlade”.

Uz Grad Rijeku koji titulu Grada za mlade nosi  još od 2021. godine, kada je objavljen prvi poziv, u Primorsko- goranskoj županiji svoj Certifikat obnovio je i Grad Opatija.

Grad Rijeka jedini je od četiri veća Grada u Hrvatskoj koji već drugi put potvrđuje titulu Grada za mlade.

Odluku o pokretanju postupka certificiranja donijelo je Predsjedništvo Udruge gradova a istom odlukom predviđeno je osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata koje je ujedno ovlašteno i za formiranje samih kriterija. Ovogodišnje su Povjerenstvo činili predstavnici Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i programe EU, Mreže mladih Hrvatske, Saveza društava Naša djeca i Udruge gradova u RH.  Povjerenstvo je, Odlukom o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade te Odlukom o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata „Grad za mlade“, definiralo ukupno osam tematskih područja na kojima gradovi mogu unaprjeđivati svoj rad s mladima. Postupak certificiranja provodio se kroz evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika upravo kroz tih osam tematskih područja – participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje i stanovanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje, informiranje.

Jedan od osnovnih preduvjete za dobivanje certifikata bio je potpisivanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima. Povelja je rezultat projekta naziva Europe Goes Local, najvećeg europskog projekta u području mladih, a u kojem je sudjelovaoi Grad Rijeka.

Vrijedi istaknuti da je Grad Rijeka prepoznat i kao primjer dobre prakse na nacionalnoj razini u tri mjere navedene pri podnošenju Certifikata, a to su:

  • Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima (u sklopu kojeg se daje dodatne bodove mladima do 25, odnosno 29 (30) godina starosti)
  • Kreativni izlozi (Kreativni izlozi su praksa koja se provodi u Gradu Rijeci u želji da se omogući učenicima i studentima izlaganje (umjetničkih) radova u izlozima gradske uprave na Korzu 16)
  • Online portal Sve je OK (psihološko savjetovalište za mlade)

Ova titula potvrđuje uspješnu realizaciju težnji k iznalaženju odgovara i rješavanja iskazanih potrebe mladih te je vrijedan poticaj za daljnji razvoj lokalnih politika usmjerenih na mlade u našem gradu, navode iz Grada Rijeke.