Grad Opatija: prilikom zbrinjavanja krupnog otpada ne koriste usluge privatnih tvrtki jer otpad završi u šumama

15. srpnja 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

smeće učkaOPATIJA – Grad Opatija poziva građane Opatije da prilikom zbrinjavanja krupnog otpada ne koriste usluge privatnih tvrtki jer se u praksi često dešava da krupni otpad preuzet na taj način nezakonito završi u šumama ili drugim javnim površinama na kojima je zabranjeno odlaganje ovog otpada, čime se šteti okolišu i narušava izgled grada. Riječ je o privatnim tvrtkama čiji se oglasi mogu naći na plakatima, na javnoj rasvjeti i sl. pa molimo da se isti zanemare jer se ne radi o javnoj usluzi.

Komunalno društvo Komunalac d.o.o. na cijelom području djelovanja svim korisnicima nudi mogućnost besplatnog odvoza krupnog otpada ( do količine od 3 m3 na lokaciji korisnika javne usluge obavlja se u okviru javne usluge prema narudžbi i ispunjenom zahtjevu korisnika jednom godišnje) kao i mogućnost individualnog odvoza o vlastitom trošku prema važećem cjeniku.

Sve informacije u svezi preuzimanja krupnog otpada mogu se dobiti na broj telefona 051/505-225, e-mail: usluga@komunalac-opatija.hr ili osobno na adresi Jurdani 50/b, Jurdani.

Grad Opatija unaprijed zahvaljuje na poštivanju navedenih uputa, odnosno odgovornom odlaganju otpada sve kako bi zbrinjavanje krupnog otpada bilo osigurano na za to propisani način, u cilju održavanja čistoće okoliša i prirode te racionalnog trošenja javnog novca.