Deseti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

22. siječnja 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje deseti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

 

2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

 

3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

 

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

 

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

 

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

 

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka. Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

 

9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost prirodnih ambijenataVodeći se potonjim, tj. percepcijom grada i otoka Krka kao zavodljive destinacije prošarane šetnicama i planinarskim stazama, naglasak se stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih otočnom prirodnom baštinom. Dakle, otok Krk, s obzirom, na iznimnu raznorodnost njegovih pejzaža, ali i specifičnost, odnosno bogatstvo flore i faune, zaista zaslužuje da ga se nazove posebnim. Jer njegove vizure u isto vrijeme definiraju slikovite uvale, lijepe plaže i stjenoviti završeci obala, zatim prostrane šume i plodna polja, ali i jedinstveni, posve ogoljeli predjeli. Šuma prastarih hrastova medunaca nad uvalom Čavlena, nadomak naselja Glavotok, tako čuva tajnu o najmonumentalnijem i najstarijem otočnom hrastu, starom čak 400 godina, čija se zadivljujuća pojava nameće visinom od 20 metara, promjerom krošnje od 30 metara i opsegom debla većim od pet metara. I dok zapadni dio otoka prekriva bujna vegetacija, skrivajući pritom i dva jezera (Ponikve i Jezero), (jugo)istočni dio njegov je kontrapunkt. No unatoč svojoj ogoljelosti, šira okolica Baške iznimno je privlačna, o čemu svjedoče uvale Vela i Mala luka, najpoznatija i najslikovitija otočna lokva Diviška, zatim zaravan koja svojom površinom podsjeća na onu Mjesečevu tzv. Mjesečev plato ili pak najviši otočni vrhovi Veli vrh i Obzova s kojih pogled puca na ostatak Krka, kao i značajan dio Kvarnerskog zaljeva. Sjever otoka ponosi se pješčanom uvalom Soline i njezinim ljekovitim blatom, ali i špiljom Biserujkom koja unatoč skromnom obujmu obiluje stalaktitima i stalagmitima, dok južni prepoznatljivim čini Puntarska draga s otočićem Košljunom na kojem se, uz poznati franjevački samostan, nalazi i bujna mješovita šuma crnike i crnog jasena. Spomenimo, također, i Vrbničko polje koje obiluje nasadima vinove loze, mnoge otočne maslinike revitalizirane posljednjeg desetljeća, ali i livade prekrivene mirisnim, za otok karakterističnim, samoniklim biljem: smiljem i kaduljom… No, osim vegetacije tu je i bogata fauna, s time da izdvajanje, kao ugrožena vrsta, ali i dojmljivom pojavom, zaslužuje, upravo, bjeloglavi sup. No, to je tek neznatan dio onog čime obiluje Krk, a što, uz neizostavne elemente poput soli, vode ili zemlje (gline) te primordijalne medije poput drva ili kamena, može poslužiti kao vrelo inspiracije i kreativnosti.

 

10. S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme [www.tz-krk.hr/hr/dar], gdje će uz fotografije biti dostupne i osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatci o autoru/proizvođaču te kontakt.

 

11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima, dok izabrani ostaju u arhivi Turističke zajednice Grada Krka.

 

12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

 

13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

 

14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. ožujka 2021. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

 

Turistička zajednica Grada Krka

Vela Placa 1/1, 51500 Krk

s naznakom: za 10. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

 

15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.

 

16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

17. Obavijest o rezultatima natječaja bit će u roku od 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

 

18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

 

19. Natječaj je otvoren od 20. siječnja, zaključno do 15. ožujka 2021. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.