CRES – SANACIJA PRŽIĆA

7. studenoga 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
CRES – Na dosadašnjem odlagalištu otpada Pržići uspješno se provodi europski projekt sanacije i zatvaranja ukupno vrijedan gotovo 11 milijuna kuna koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda s nešto manje od 9 milijuna kuna. Gradilište su posjetili gradonačelnik Kristijan Jurjako sa suradnicima te se uvjerili da se aktivnosti provode kao što je i planirano.
Sanacija deponija će se provesti tako da se postojeći otpad prikuplja na manju površinu, a potom će se zbiti i prekriti gornjim brtvenim sustavom čime se znatno smanjuje površina i volumen odloženog otpada. Ukupna površina regeneriranog zemljišta odlagališta u sklopu ovog projekta je 2,17 ha.
Cilj projekta je sanirati i zatvoriti postojeće odlagalište otpada „Pržići“ što će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i na turizam.
Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada bit će dovršen do kraja godine. (kv)