CRES – NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

11. studenoga 2017. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

stipendijeCRES – Natječaj se raspisuje za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija za sve godine studija i 7 (sedam) stipendija za učenike srednjih škola.
Iznos pojedinačne mjesečne stipendije iznosi 600,00 kuna za darovite studente i učenike i 500,00 kuna za ostale studente i učenike.
Stipendija se isplaćuje tijekom 9 mjeseci, od listopada do lipnja naredne godine za studente i tijekom 10 mjeseci od rujna do lipnja naredne godine za učenike.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti studenti svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te učenici srednjih škola koji se redovito školuju izvan područja Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.
Učenici i studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju imati prebivalište na području Grada Cresa najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije obavezno je priložiti:
presliku domovnice
uvjerenje o prebivalištu
potvrdu o upisu na fakultet ili visoku školu, odnosno potvrdu o upisu u srednju školu
svjedodžbe svih razreda srednje škole, ako se radi o studentu upisanom na prvu godinu, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena prethodnih godina studija za studente druge i narednih godina studija
potvrdu o prosjeku ocjena u sedmom i osmom razredu osnovne škole i prethodnim razredima srednje škole ako ih je bilo ako se radi o učeniku srednje škole
potvrde o posebnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja
dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrdu porezne uprave o prihodima
Učenici i studenti koji imaju apsolutnu prednost u pravu na dodjelu stipendija dužni su dostaviti dokaz o statusu hrvatskog branitelja, djeteta hrvatskog branitelja, djeteta poginuluga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Cres

Cres

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave natječaja. Odluku o dodjeli stipendije donosi Gradonačelnik. Prijave se podnose poštom ili osobno, na adresu: Grad Cres, 51557 Cres, Creskog statuta 15, – Za natječaj za dodjelu stipendija. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prijave na natječaj, navode u Gradu Cresu. (kv)