7. SEDMI NATJEČAJ ZA PRIJAVU RJEŠENJA SUVENIRA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KRKA 2018.

27. siječnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

tz_otoka_krkaKRK – Turistička zajednica Grada Krka raspisuje sedmi natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Pravila su sljedeća:

1. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu docPrijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti grada Krka, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske i kiparske baštine te posebnost prirodnih ambijenata.

U skladu s 900. godišnjicom od prvog pisanog spomena Knezova Krčkih Frankopan na otoku Krku koja se obilježava u 2018. kao Europskoj godini kulturne baštine naglasak se stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova što ga nameće bogato frankopansko nasljeđe.

Jer Frankopani su u višestoljetnom periodu svoje vlasti [1115. – 1480.] Krku donijeli sjaj, umjetnost, ekonomsku snagu i neovisnost, sačuvavši ujedno stare tradicije i običaje te pod svaku cijenu staro pismo glagoljicu i hrvatski jezik kao sredstvo prepoznavanja i potvrde svojih drevnih korijena. Od Dujma [1118. – 1163.] prvog poznatog predstavnika loze Knezova Krčkih, preko Ivana VII. [1451. – 1480.], posljednjeg uz otok vezanog Frankopana, pa sve do 1671. godine, kada se na hrvatskom području zatire frankopansko ime, ova je loza odigrala bitnu ulogu ne samo u nacionalnom [istakavši se u obrani i očuvanju hrvatske državnosti], već i u širem europskom kontekstu. Stoga, neka različiti segmenti njihove ostavštine, poput heraldike, arhitektonskog, likovnog, literarnog i pravnog nasljeđa te kulture odijevanja i gastronomije, odnosno kulturalna obilježja srednjovjekovnog i renesansnog perioda vezanog uz njihovu prisutnost na otoku Krku obilježenu [vještim političkim] koketiranjem s Venecijom, budu ovogodišnji inspiracijski input! Međutim, kao posebno zanimljiv segment valja izdvojiti frankopansko nasljeđe grada Krka – jednog od strateških gradova Knezova Krčkih – posebice dobro sačuvan Frankopanski kaštel kao krčku rezidenciju ove plemićke obitelji, zatim Frankopansku kapelu u Krčkoj katedrali kao jedan od najranijih primjera godičkog stila na našim prostorima, Kulu Nikole IV. Frankopana o čijoj drevnosti svjedoče sačuvan natpis i obiteljski grb te srebrnu palu Paulusa Kolera s reljefima svetaca i Bogorodicom čiju je nabavu financijski pomogao Ivan VII. Frankopan.

Više o Frankopanima doznajte iz pdfstudija Damira Tulića [Frankopani Knezovi Krčki 1115. – 1480.] i pdfNine Kudiš [Odjevanje, svakodnevni život i hrana u Krku od 12. do kraja 15. stoljeća – dominacija venecijanske kulture], a koje su sastavni dio ovog natječaja.

10. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.

Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni u dvojezičnom katalogu koji uz fotografiju pruža osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatke o autoru/proizvođaču te kontakt. Katalog se novim suvenirima dopunjava svake dvije godine, a može se preuzeti u Turističko-informativnom centru Krk, Stossmayerova 9. [Posljednje izdanje pdfkataloga, objavljeno 2017. godine, dostupno je u prilogu ovog natječaja.]

Prethodno odabrani suveniri za koje se pokazalo da nemaju kontinuiranu produkciju i nisu prisutni na tržištu bit će izostavljeni iz sadržaja budućih izdanja kataloga.

11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.

12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 19. ožujka 2018. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk

s naznakom: za 7. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.

16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

17. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od 35 dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.

18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

19. Natječaj je otvoren od 25. siječnja, zaključno do 19. ožujka 2018. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.