ŽELIŠ BITI POLICAJAC NA KVARNERU?

7. ožujka 2017. | Kategorija: Hrvatska

policijaKVARNER – Želiš biti policajac? Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2017./2018. godini. Planira se upis 400 polaznika/polaznica koji će započeti 4. rujna 2017. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno potrebama službe i to prioritetno u Primorsko – goransku županiju, točnije na Kvarner.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:
imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
nemaju navršenih 28 godina na dan 4. rujna 2017. godine,
imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
nisu članovi političke stranke.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s
naznakom „za natječaj“.
Rok za podnošenje prijava je do 17. ožujka 2017. godine.