Završna faza radova na cesti Urinj – Sv. Barbara i obavijest o prometovanju autobusa

20. lipnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Radovi na obnovi kolnika i uređenje rubnih dijelova dionice nerazvrstane ceste od rotora Urinj prema Svetoj Barbari u završnoj su fazi . Iz KD Autotrolej obavještavaju o privremenim izmjenama prometovanja autobusnim linijama:

 Linija 10 u polasku prometuje redovnom trasom, a u  povratku Šoići – kružni tok  Šoići (Zidar) – magistrala i dalje redovnom trasom.

Linija 10A  u polasku prometuje redovnom trasom do Rožmanića  odakle prometuje:  magistrala – kružni tok Šoići (Zidar) – Šoići te redovnom trasom u povratku.

Linija 29 ne prometuje kroz Urinj.