Završeni su radovi na građenju i opremanju dječjeg igrališta u Šmriki

14. srpnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Završeni su radovi na građenju i opremanju dječjeg igrališta u naselju Šmrika, u blizini Društvenog doma Šmrika – Ivica Turina.

Izvedeni radovi obuhvaćaju: građevinske radove na pripremi, izradi i uređenju površina predviđenih za smještaj dječjeg igrališta, dobavu i ugradnju sprava za dječju igru (ljuljačka, klackalica na opruzi, kućica za penjanje, njihalica na opruzi, kombinirana igračka s toboganom i dijelovima za penjanje), izgradnju parapetnog zida, te postavljanje betonskih opločnika i zaštitne ograde oko dječjeg igrališta. Ukupna površina zahvata iznosi 160 m2.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u visini potpore od 80% na temelju potpisanog ugovora između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Kraljevice. Program ruralnog razvoja – ulaganje u građenje i opremanje dječjeg igrališta izvodi se u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“, podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ preko LAG Vinodol.

Novo dječje igralište izgrađeno je prema svim suvremenim i sigurnosnim standardima, te dodatno utječe na poboljšanje kvalitete stanovanja i proširuje mogućnosti zabave djece u naselju Šmrika. Ovim projektom Grad Kraljevica je još jedanput pokazao da vodi brigu o potrebama mladih obitelji i njihove djece.

Građevinske radove izvela je tvrtka JELA d.o.o. iz Crikvenice, nabavu i ugradnju opreme (dječjih sprava) tvrtka ZZ CONCEPT d.o.o. iz Zagreba, a sve temeljem provedenog postupka javne nabave. Ukupna vrijednost izvedenih radova, uključujući i troškove stručnog nadzora, iznosi 286.765,57 kn bez PDV-a.