ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA SMJEŠTAJ U DOMU ZA STARIJE OSOBE U RABU

22. ožujka 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

stari ljudi umirovljeniciOTOK RAB – Dom za starije osobe „Mali Kartec“ na otoku Krku je u postupku organiziranja pružanja usluge smještaja za starije osobe u budućoj dislociranoj jedinici Doma na otoku Rabu, u mjestu Rab. Planirani kapacitet ove jedinice je cca 35 korisnika.
Zahtjev za smještaj sa pripadajućom dokumentacijom mogu podnijeti zainteresirane osobe starije dobi (iznad 65 godina) kojima je potreban smještaj na lokaciji Rab, a podnosi se na adresu: Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, L. Bolmarčića 1, 51500 Krk.