Zaprimanje zahtjeva za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza srednjoškolcima i studentima

16. kolovoza 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

autotrolej busRIJEKA – Od 23. kolovoza do 17. rujna 2021. godine Grad Rijeka zaprimat će zahtjeve za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za učenike srednjih škola i studente u predstojećoj školskoj/akademskoj godini.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej, a pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske/akademske godine. Broj odobrene zone prijevoza (1.–4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta.

Obrasci dostupni online, predaja zahtjeva u šalter-sali

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.

Obrazac zahtjeva te popis potrebnih pratećih dokumenata dostupni su i na mrežnim stranicama eUsluga Grada Rijeke.

Izrada pokaznih karata u šalter-sali na Titovom trgu

Na istom mjestu, u šalter-sali na Titovom trgu 3, učenici i studenti koji će ostvariti pravo podmirenja troškova javnog gradskog prijevoza, moći će odmah i izraditi pokazne karte bez odlaska na prodajno mjesto Autotroleja.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), odnosno dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata.

Na mrežnim stranicama Grada Rijeke nalazi i e-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.

Do 17. rujna predaja i ostalih zahtjeva za ostvarivanje prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke

Podsjećamo kako Grad Rijeka temeljem svog Socijalnog programa zaprima zahtjeve građana za ostvarenje drugih prava za djecu vrtićke i školske dobi te studente u predstojećoj pedagoškoj/školskoj/akademskoj godini.

Tako građani koji ispunjavaju uvjete mogu podnijeti zahtjeve za ostvarenje cjelokupnih troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku, zahtjeve za poklon-bon pri kupnji školskog pribora učenicima osnovnih škola, zahtjeve za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u školskoj 2021./2022. godini te zahtjeva za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću.