Započele prijave za upise u dječje vrtiće preko nacionalnog sustava e-građani

7. travnja 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

On line upisi djece u dječje vrtiće u Rijeci preko novog nacionalnog sustava e-građani traju od 7. do 15. travnja 2022.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET provode projekt pod nazivom Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

U praksi to znači da se ove godine po prvi puta upisi u dječje vrtiće Grada Rijeke obavljaju putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Za sve roditelje ovo znači da se za početak trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. Niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

Iako su u Rijeci i ranijih godina roditelji mogli prijavljivati djecu u vrtiće online putem, Grad Rijeka prvi je veliki grad koji je pristao biti sastavni dio ovog nacionalnog projekta i to isključivo zbog činjenice da ovaj način upisa omogućava roditeljima da bitno jednostavnije, s dokumentacijom koja je dostupna online u nacionalnim registrima, izvrše prijave za upis svoga djeteta.

Najava novog načina upisa u dječje vrtiće Rijeka preko nacionalnog sustava e-građani

„Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke kao i vrtići kojima smo osnivači bili su uključeni u proces izrade aplikacije, ali valja naglasiti, s obzirom na to da se radi o aplikaciji izrađenoj na nacionalnoj razini, utjecaj odnosno nadležnost Grada Rijeke je ipak limitirana“, istaknula je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj i dodala kako je puno parametara vezanih za ovaj način upisa poznato i pojašnjeno, ali budući da je ipak riječ o novitetu, da se zajedno s djelatnicima vrtića i roditeljima upuštaju u jednu novu priču. „Upravo iz razloga što je riječ o novitetu, želim naglasiti kako će roditelji tijekom cijelog procesa imati puno podršku od strane djelatnika dječjih vrtića kao i djelatnika Grada Rijeke odnosno Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke“, rekla je Sušanj.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin potvrdila je kako će tijekom procesa upisa djece djelatnici i administratori vrtića biti na usluzi i pomoći roditeljima. „Moram pritom istaknuti kako za djecu koja imaju skrbnike upis preko aplikacije neće biti moguć. U tim slučajevima skrbnici djece trebaju se obratiti nama i naši će administratori izvršiti proces prijave“, objasnila je Guštin i pozvala roditelje i skrbnike da prouče upute za korištenje sustava Upisa u dječje vrtiće, kao i da da se informiraju na web stranicama Dječjeg vrtića RijekaDječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak gdje se nalaze i svi kontakt podaci putem kojih im se mogu obratiti za pomoć.

Roditelji svoje dijete mogu prijaviti najviše u dvije, od ukupno tri ustanove predškolskog odgoja Grada Rijeke (Dječji vrtić More, Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić Sušak). Jedna prijava može se odnositi samo na jednu ustanovu te je za prijavu u dvije ustanove potrebno podnijeti dvije odvojene prijave. Odnosno za prijavu u drugu ustanovu potrebno je u aplikaciji ispuniti novi zahtjev. U jednoj prijavi/zahtjevu roditelj ima mogućnost odabrati najviše 4 podcentra iste ustanove predškolskog odgoja (PPO-a), odnosno 4 programa.

Najava novog načina upisa u dječje vrtiće Rijeka preko nacionalnog sustava e-građani

Pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željko Jurić demonstrirao je rad u aplikaciji, istaknuvši kako Grad Rijeka već godinama na lokalnoj razini ima razvijenu aplikaciju e-upisa, međutim kako je ova nacionalna aplikacija zahtjevna zbog intencije države da se jednim aplikacijskim sustavom zadovolje potrebe svih vrtića na razini cijele Hrvatske.

Pomoć roditeljima osiguravaju i Grad Rijeka i gradske ustanove predškolskog odgoja

Kako je riječ o novom modelu, odnosno aplikaciji nad kojom Grad Rijeka i riječki vrtići nemaju izričitu nadležnost, nego je ona izrađena od strane Središnjeg državnog ureda i nadležnog Ministarstva, teško je prije početka samih prijava reći koliko će roditeljima u ovoj prvoj godini korištenja nacionalnog sustava e-Upisi biti zahtjevno ispuniti aplikaciju.

No, upravo zato Grad Rijeka i vrtićke ustanove u Rijeci osigurali su svim roditeljima kontinuiranu pomoć za vrijeme trajanja prijava, točnije od 7. travnja do 15. travnja 2022.

Za početak, Središnji državni ured i nadležno Ministarstvo mole sve roditelje da prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci.

Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Za sve roditelje Grad Rijeka je u kontekstu tehničke podrške i pomoći prilikom prijavljivanja u sam sustav e-Građani i u sustav e-Upisi osigurao dežurni telefon 209-911 i troje djelatnika koji će biti dostupni za telefonske upite od 8-16 sati svakog radnog dana te mail adresu upisi.vrtici@rijeka.hr za upite koje će roditelji postavljati u popodnevnim satima (nakon 16.00 h), a na koja će im se odgovoriti mailom sljedećeg dana do 16.00 sati ili će ih se nazvati na telefon ukoliko ostave kontakt broj telefona u upitu/poruci koju će poslati mailom.

e-Upisi u dječje vrtiće

Također, za sve upite vezane uz sam sadržaj prijava i dokumentaciju koju je potrebno priložiti bit će moguće kontaktirati riječke vrtićke ustanove: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak.

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator vrtića.

U tom slučaju, roditelj svoj dolazak treba najaviti putem maila ili broja telefona zaključno do 11. travnja 2022. godine. Po odobrenju zamolbe za pomoć pri podnošenju prijave, roditelj će biti obaviješten o terminu u kojem će moći doći u vrtić.

Ove se zamolbe za pomoć pri prijavama podnose na sljedeće mail adrese (0-24 sata) i brojeve telefona (od 8–15 sati):

Važne informacije su dostupne na stranicama riječkih vrtića i na stranicama e-Građani odnosno e-Upisi

Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su:

 • pristup internetu
 • postojanje OIB broja,
 • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani,
 • evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani

Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze o njima i djeci.

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u odlukama o upisu djece i mjerilima upisa za pedagošku 2022./2023. godinu te u pravilnicima o upisu djece. Ove se odluke i pravilnici nalaze na web stranicama sve tri riječke predškolske ustanove.

Prijava koja se podnosi putem sustava e-Građani odnosno sustava e-Upisi na nacionalnom portalu već će iz samog sustava omogućiti dohvat podataka o kojima evidenciju vode državna tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku (primjerice, izvadak iz Matice rođenih, potvrde prebivališta, elektronički zapisi podataka evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a, npr. potvrda zaposlenosti i sl.).

No, prijavi se prilažu i određeni dokumenti koje nije moguće „povući“ iz sustava e-Građani, a koji se dijelom nalaze na web stranicama riječkih predškolskih ustanova odakle ih roditelji mogu povući u svoje računalo, ispuniti i potom priložiti u nacionalnu aplikaciju ili ih trebaju pribaviti od liječnika, poslodavca i sl.

To su sljedeći dokumenti, potvrde i obrasci:

 1. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja), ne starija od mjesec dana, koju roditelj mora priložiti u aplikaciju već tijekom prijave, a ne kasnije (iako je u Korisničkim uputama nacionalne aplikacije omogućeno kasnije prilaganje)
 2. sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću;
 3. ispunjen obrazac o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva odabranog dječjeg vrtića – obrazac se nalazi na stranicama odabranog dječjeg vrtića
 4. ispunjen obrazac inicijalnog upitnika za roditelje koji se također nalazi na stranicama odabranog dječjeg vrtića (s obzirom da je u ovom upitniku pokriveno niz pitanja, roditelj u nacionalnoj aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni razgovor“)
 5. ispunjen obrazac – izjava roditelja o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini (za programe za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine) – obrazac se također nalazi na stranicama odabranog dječjeg vrtića
 6. potvrdu poslodavca o smjenskom radu oba roditelja (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja prijave) – u slučaju upisa u smjenski program
 7. dokaze o primanjima ostvarenima u posljednja tri mjeseca, radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga dječjeg vrtića (za roditelje koji ostvaruju prihode). Roditelj koji ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg propisanog iznosa.

Sve navedene dokumente roditelj u nacionalnoj aplikaciji e-Upisi prilaže u poglavlju pod nazivom „Odabir kriterija“

Što je sadržaj nacionalne aplikacije za prijave u vrtiće?

Prijavom na portal e-Građani i odabirom Upisa u vrtiće, dolazi se do stranice e-Upisa na kojoj se nalaz popis svih vrtićkih ustanova i programa koje pojedine ustanove nude. Na ovom mjestu moguće je, odabirom županije (PGŽ) i grada (Rijeka), dobiti prikaz sve tri vrtićke ustanove u Rijeci, njihovih podcentara i programa koje pojedini vrtić nudi. Ove informacije pomažu roditeljima da odabir vrtića tj. programa usklade s vlastitim i djetetovim potrebama i željama.

Također, stranica e-Upisa sadržava i Opće uvjete upisa te prilično detaljne Korisničke upute za roditelje o načinu ispunjavanja same aplikacije upisa.

Pozivaju se svi roditelji da prije ispunjavanja prijava prouče upute o upisima na web stranicama odabranog dječjeg vrtića (Rijeka, More, Sušak) kao i spomenute Korisničke upute za popunjavanje same aplikacije, koje se nalaze na nacionalnom portalu e-Upisi.

Aplikacija e-Upisi omogućuje:

 • Kreiranje i slanje zahtjeva za upis
 • Ažuriranje i slanje zahtjeva
 • Nadopunu zahtjeva vraćenih na doradu
 • Pregled svih zahtjeva

Unos podataka u zahtjevu za prijavu djeteta u vrtić podijeljen je u aplikaciji u sljedećih šest koraka:

 • Pregled i potvrda podataka roditelja
 • Pregled i potvrda podataka djeteta
 • Odabir ustanove i programa
 • Odabir kriterija (ovdje se prilažu i traženi dokumenti s popisa na web stranicama vrtića)
 • Inicijalni upitnik (ovaj dio aplikacije za prijavu u riječke vrtiće nije potrebno popunjavati jer se umjesto ovog dijela prilaže ispunjen Upitnik za roditelje koji je dostupan na web stranicama riječkih vrtića)
 • Potvrda zahtjeva

Kod pregleda podataka roditelja, sustav e-Upisi dohvaća osnovne podatke iz OIB sustava te registra podataka o prebivalištu i boravištu Ministarstva unutarnjih poslova. Te je podatke potrebno nadopuniti s traženim podacima koje nije moguće dohvatiti iz postojećih državnih registara. Jednako tako i kod pregleda podataka djeteta prikazuju se osnovni podaci o djetetu koje je potrebno nadopuniti. Sustav Upisi u dječje vrtiće, osnovne podatke o djeci dohvaća iz Matice rođenih te registra podataka o prebivalištu i boravištu Ministarstva unutarnjih poslova. Ako pojedini podatak ne odgovara činjeničnom stanju, roditelj će morati zatražiti izmjenu u odgovarajućem registru.

Kod odabira ustanove i programa najprije se na popisu svih ustanova odabire jedna od tri vrtićke ustanove Grada Rijeke (Rijeka, More, Sušak). Nakon odabira ustanove (vrtića) bit će moguće u okviru odabranog vrtića izvršiti odabir željenih lokacija (podcentara predškolskog odgoja – PPO) u prvom stupcu, i programa u drugom stupcu. Može se odabrati od najmanje jedne do najviše četiri opcije program-lokacija i potom ih poredati prema željenom redu preferencija u trećem stupcu.

U jednom zahtjevu/prijavi nije moguće istovremeno odabrati dvije vrtićke ustanove (za drugu ustanovu potrebno je ispuniti novi zahtjev). Uopće, maksimalno je moguće predati dva zahtjeva za jedno dijete. No, moguće je predane zahtjeve posložiti po prioritetima. Ovo je posebno bitno jer prioritet označava želju roditelja odnosno preferenciju za upis djeteta u određenu ustanovu (Rijeka, More ili Sušak). U tom smislu, zahtjev koji je prvi kreiran na listi prioriteta je na prvom mjestu, dok se zahtjev koji je drugi kreiran nalazi na drugom mjestu prioriteta. Roditelj može unutar aplikacije mijenjati ove prioritete sve do 15.4.2022. što je finalni rok za predaju zahtjeva. Nakon tog roka i evaluacije prijava, ako je dijete zadovoljilo uvjete za upis u prvu preferenciju, tada neće imati mogućnost upisa u drugu preferenciju.

Kod odabira kriterija važno je priložiti svu traženu dokumentaciju koja je navedena na web stranicama odabranog dječjeg vrtića, i za koju unutar same nacionalne aplikacije tj. u poglavlju Odabir kriterija postoji jednostavna mogućnost prilaganja.

Kod Inicijalnog upitnika, kako je već navedeno, nije potrebno odgovarati na pitanja i popunjavati ovaj dio aplikacije jer su navedene informacije već sadržane u upitniku za roditelje koji u obliku formulara dostupan na web stranicama riječkih vrtića i koji se ispunjen prilaže u aplikaciju.

Potvrda zahtjeva je posljednji korak u popunjavanju aplikacije. Prije potvrde i slanja, zahtjev je moguće pregledavati i mijenjati, a za prijavu u drugu predškolsku ustanovu potrebno je kreirati novi zahtjev.

Svi ostali detalji same aplikacije roditeljima su dostupni kroz opsežne Korisničke upute na stranicama e-Građani odnosno na stranici e-Upisi.

Rokovi za prve rezultate prijava, žalbeni rokovi, konačni rokovi

Nakon dovršetka procesa prijava, točnije nakon 15. travnja 2022., administratori u vrtićima pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima i izvršiti bodovanje.

U razdoblju od 18. do 29. travnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića 24. svibnja 2022. godine.

Ukoliko bude bilo potrebno (a najčešće radi dodatnog utvrđivanja potreba djeteta), Upisno će povjerenstvo tijekom provođenja upisa na razgovor pozvati roditelje i dijete.

Pozivaju se roditelji da prate mrežne stranice riječkih vrtićkih ustanova, na kojima će se pravovremeno objavljivati sve obavijesti te će roditelji moći pronaći sve aktualne informacije.

Također, u razdoblju od 18. do 29. travnja roditelji se pozivaju da ponovo pristupe nacionalnoj aplikaciji upisa kako bi provjerili trebaju li dopuniti ičim svoju prijavu/zahtjev.