ZADOVOLJSTVO SIGURNOSNIM STANJEM U RIJECI

15. veljače 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – Prema izvješću kojeg je na gradonačelnikovom kolegiju iznijela načelnica PU Primorsko-goranske Senka Šubat, stanje sigurnosti na području grada Rijeke u 2016. godini obilježeno je smanjenjem broja ukupno evidentiranih kaznenih djela za 20,2 %. U 2016. godini nije bilo značajnijih incidenata pa je ocjena sigurnosnog stanja u Rijeci više nego zadovoljavajuća.
Predstavljajući Izvješće o sigurnosnom stanju u 2016. godini na području grada Rijeke, načelnica PU Primorsko-goranske Senka Šubat kazala je kako je stanje sigurnosti obilježeno smanjenjem broja ukupno evidentiranih kaznenih djela za 20,2, smanjenjem broja prekršaja iz područja javnog reda i mira za 1,3%, povećanjem broja prekršaja iz ostalih zakona za 11,3%, %, smanjenjem evidentiranih požara za 29,7% te istim brojem prometnih nesreća kao i lani.
Tijekom godine 2016. zabilježena su 1.423 kaznena djela, što je smanjenje za 20,2% u odnosu na 2015. godinu. Razriješeno je 1.047 kaznenih djela ili 73,6%. Prijavljena su 574 počinitelja, od čega 62 maloljetna počinitelja koji su počinili 95 kaznenih djela. Počinjena je materijalna šteta od 27.750.035,00 kn, što je manje za 64,5% u odnosu na štetu iz 2015.g. Kaznena djela zlouporabe droga bilježe pad za 22,1%. Otkriveno je 67 kaznenih djela za koja je prijavljeno 50 počinitelja. Kaznena djela kaznenopravne zaštite djece i obitelji su u padu za 10,6%.

Maloljetnici su počinili 95 kaznenih djela, što je za 23,4% više u odnosu na 2015. godinu. U sveukupnoj masi razriješenih kaznenih djela navedena djela uzimaju udio od 9,1%. Prijavljena su 62 maloljetna počinitelja, a po dobnoj strukturi 14 počinitelja su djeca do 14 godina starosti, 22 starosti od 14 do 16 i 26 starosti od 16 do 18 godina.

Na području grada Rijeke zabilježeno je 740 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, što predstavlja smanjenje za 1,3% u odnosu na 2015. godinu. Prijavljena su 923 počinitelja prekršaja od kojih je 162 ili 17,6% povratnika i 27 ili 2,9% maloljetnika. Sudionici prekršaja su u 267 slučajeva bili u alkoholiziranom stanju, dakle 36,1% prekršaja protiv javnog reda i mira počinjeno je pod utjecajem alkohola. Najveći broj prekršaja počinjen je na ulici, trgu i sl.

Što se prometa tiče, zabilježeno je 1.258 prometnih nesreća, što je isti broj prometnih nesreća u odnosu na 2015. godinu. U nesrećama su ozlijeđene 293 osobe od kojih je 5 smrtno stradalo. Od 2.347 sudionika u prometnim nesrećama, njih 126 sudjelovalo je pod utjecajem alkohola. Najviše prometnih nesreća bilo je petkom. Najbrojniji prometni prekršaji su bili nepropisno zaustavljanje i parkiranje te nepropisna brzina.
Zbog počinjenja prekršaja procesuirano je ukupno 182 stranih državljana. Najveći broj prekršaja odnosi se na neprijavljivanje smještaja, dok je za nezakoniti boravak prijavljeno 45 stranih državljana. Kratkotrajni boravak na području grada Rijeke prijavilo je 139.344 osoba. Tijekom dvanaest mjeseci 2016. godine na području grada Rijeke evidentirana su 92 požara, što je manje za 29,77 %. Ukupna materijalna šteta nastala požarima iznosi 554.300.00 kuna.

PU Primorsko-goranska u suradnju s Gradom Rijekom provela je čitav niz preventivnih aktivnosti. U Dvorani mladosti održan je Sajam mogućnosti te provedeni programi “Zdrav za 5” i Akcija „Mir i dobro“ u sklopu koje su održana predavanja u četiri osnovne škole za učenike od 6. do 8. razreda. Na temu prevencije imovinskog kriminaliteta održano je šest edukacija za ukupno 40 osoba, a riječ je o spasiocima na plažama i osobama starije životne dobi. Jedna edukacija održana je i za djelatnike benzinske postaje, a u cilju prevencije kaznenih djela razbojništava. O prometnoj preventivi bilo je riječi na ukupno 18 predavanja na kojima su sudjelovala djeca predškolske i osnovnoškolske dobi. U sklopu obilježavanja Dana ružičastih majica održano je 18 predavanja na temu vršnjačkog nasilja i to za učenike iz pet osnovnih škola i 37 njihovih roditelja. U sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta održano je 17 edukativnih predavanja na temu elektroničko nasilje. U Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeka održana je 81 preventivna aktivnost kojima je obuhvaćeno ukupno 1.865 osoba.
Tematskim predavanjima iz domene prometne preventive, ekologije, cyber kriminaliteta, vršnjačkog nasilja i trgovanja ljudima obuhvaćena su djeca iz osam predškolskih ustanova, četiri osnovne i jedne srednje škole s područja Rijeke. Deset edukativnih predavanja s temama poput trgovanja ljudima i suzbijanja diskriminacije održano je i policijskim službenicima. U Informativnom centru je održan i jedan stručni skup o prevenciji ovisnosti i nasilja.