VIŠKOVO – mještani Viškova na tribinama o stanju sanacije jame Sovjak

27. studenoga 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

VIŠKOVO – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Općinom Viškovo, održao  je 22. i 23.studenog 2023. javne tribine za mještane Viškova na kojima su predstavljene informacije o trenutnom stanju sanacije jame Sovjak te odrađenim i planiranim aktivnostima na projektu sanacije.

Voditeljica službe za podršku krajnjem korisniku za pripremu projekata Iva Jandriček iskazala je zadovoljstvo što se nakon dugog procesa pripreme dokumentacije i ishođenja dozvola, napokon vide prvi fizički radovi na samoj lokaciji jame Sovjak. Ono što se trenutno može vidjeti su radovi etape I koji obuhvaćaju izgradnju platoa za smještaj opreme za kasnije vađenje otpada iz jame, dodala je Jandriček. „Sada smo najbliže samoj fazi vađenja otpada iz jame i ovom tribinom želimo svim mještanima predstaviti detaljno što nas očekuje u fazi II i koje su sve mjere koje će se provoditi s ciljem što manjeg utjecaja na ljude i okoliš.“ poručila je Iva Jandriček.

O odrađenim aktivnostima na projektiranju i ishođenju dozvola detaljno je govorio Slaven Soldo, projektant iz Ivicom Consultinga. Radovi koji se trenutno provode odnose se na sve one pripremne radnje koje su obavezne kako bi se kasnije moglo provesti samo vađenje otpada iz jame, a uključuje postavljanje ograde, izradu platoa, postavljanje dizalica i pomoćne opreme. Dario Kontošić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prezentirao je rad i značaj mjernih postaja s prikazom validiranih rezultata mjerenja na lokaciji. Rezultati se redovito objavljuju putem internetske stranice projekta jama-sovjak.eu i besplatne mobilne aplikacije, a dostupne su i putem internetske stranice Nastavnog zavoda gdje se prikazuju podaci dobiveni i od ostalih mjernih postaja. Vladimir Kanić iz tvrtke Prospekt građanima je predstavio rad mobilne aplikacije,  a mještane je izvijestio kako su postavljeni obavijesni ekrani na dvije lokacije uz prometnice u neposrednoj blizini jame Sovjak na kojima se prikazuju rezultati mjerenja kvalitete zraka. Svi ovi komunikacijski kanali uspostavljeni su kako bi se osigurala maksimalna vidljivost i transparentnost mjerenja kvalitete zraka. Ispred izvođača radova Igor Meixner iz tvrtke DLS mještane je upoznao s dokumentom Plan i program obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovnika ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. U njemu su detaljno razrađeni svi koraci koji će se poduzimati u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari, odnosno čak i prije dolaska do graničnih vrijednosti. S ciljem što boljeg informiranja mještanima su uručeni informativni materijali na kojima se nalaze ključne informacije, a iste će biti dostupne na internetskoj stranici projekta. Odaziv mještana Općine Viškovo na dvije tribine bio je izuzetno velik što dokazuje da je interes za projekt sanacije jame Sovjak značajan. Stoga će projektni tim pod vodstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dalje aktivno i pravodobno upoznavati mještane i predstavnike medija s aktualnostima  na projektu.