VIŠKOVO – detaljan pregled tko ima pravo na sufinanciranje

22. kolovoza 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

happy-kids1VIŠKOVO – Navodimo detaljno tko ima pravo na sufinanciranje.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG I CJELODNEVNOG BORAVKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (50% troška nastavnog osoblja)
Pravo na sufinanciranje produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama (50% troška nastavnog osoblja) ostvaruje učenik koji uz barem jednog roditelja ima prebivalište na području Općine Viškovo.

PRAVO NA BESPLATNI PRODUŽENI I CJELODNEVNI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Pravo na besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama ostvaruju učenici sa prebivalištem na području Općine Viškovo ako ispunjavaju jedan od uvjeta:
1. uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.) koji iznosi za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
2. poseban uvjet – udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika

PRAVO NA BESPLATNU MARENDU U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Pravo na besplatnu marendu ostvaruje učenik ako ispunjava jedan od uvjeta:
1.uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.) koji iznosi za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
2.poseban uvjet sukladno članku 14. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.) :
– dijete poginulog, umrlog od posljedica bolesti dobivenih tijekom služenja u OSRH (oružanim snagama Republike Hrvatske), zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
– dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu,
– dijete ratnog i civilnog invalida rata
– dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
– udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika,
– dijete samohranog roditelja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog Zakona
3. Pravo na besplatnu marendu ostvaruje učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebnu organiziranu školu ili učenik čiji roditelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb. Pravo na besplatan ručak ima učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno organiziranu školu koja ima produženi boravak.

PRAVO NA BESPLATAN JAVNI PRIJEVOZ
Pravo na besplatnu mjesečnu kartu za javni prijevoz ostvaruje učenik ako ispunjava jedan od uvjeta:
1. uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.) koji iznosi za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
2. poseban uvjet sukladno članku 14. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16. i 5/17.):
– dijete poginulog, umrlog od posljedica bolesti dobivenih tijekom služenja u OSRH (oružanim snagama Republike Hrvatske), zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
– dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu,
– dijete ratnog i civilnog invalida rata
– dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
– udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika,
– dijete samohranog roditelja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog Zakona