UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA DELTI – POSAO VRIJEDAN POLA MILIJARDE KUNA OTIŠAO KINEZIMA

29. prosinca 2021. | Kategorija: Hrvatska

U Svečanoj dvorani Palače šećera potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, u sklopu 1,76 milijardi kuna vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd. Vrijednost ugovora iznosi 522.600.000,36 kuna bez PDV-a (653.250.000,45 kn s PDV-om), a rok za njegovo izvršenje je maksimalno 1520 dana.

„Ovaj projekt predstavlja ulaganje u budućnost Rijeke, kao pametnog, zelenog i čistog grada prilagođenog potrebama svih građana. Dugoročno, ovaj je projekt garancija čistog mora i čistih plaža u samom srcu Rijeke što ima iznimnu važnost u svjetlu stalnog turističkog rasta Rijeke. Još važnija od toga je činjenica da će, zahvaljujući ovom projektu, naši unuci i dalje moći piti visokokvalitetnu i u cijeloj Hrvatskoj poznatu, riječku vodu iz špine”, naglasio je gradonačelnik grada Rijeke Marko Filipović i dodao kako je Rijeka u Hrvatskoj predvodnik u korištenju pametnih tehnologija, po uvođenju zelenih oblika mikromobilnosti, ali i po povlačenju sredstava iz EU fondova.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić koji je istaknuo kako za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ 71,33 posto troškova pokriva Europska unija, dok preostali dio iznosa pokrivaju Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda, te Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, što detaljno govori o kojem se obimu i složenosti projekta radi.

„Ovo je iznimno velik i važan projekt. Zahvaljujući njemu, Rijeka će idućih godina postati značajno gradilište u vodno-komunalnom smislu, a od izvođača očekujemo da u roku i na najbolji način izgradi svu potrebnu infrastrukturu. Drago mi je da je gradonačelnik Filipović prepoznao važnost ovog projekta i unio potrebnu dinamiku, a zahvale idu i Hrvatskim vodama, te lokalnom komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija.“

Logo EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka imat će kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog stupnja pročišćavanja za biološku liniju obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, anaerobnom digestijom, dehidracijom otpadnog mulja i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.

„Ovo je veliki korak u realizaciji jednog od najvećih vodno-komunalnih projekata u Hrvatskoj. Pozdravljamo početak uspješne suradnje s odabranim izvođačem te s nestrpljenjem očekujemo radove koji će osigurati višu razinu pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim standardima i time bolju zaštitu okoliša na našem području. Drugim riječima izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, grad Rijeku stavlja u isti rang s najvećim europskim metropolama kada je u pitanju pročišćavanje otpadnih voda”, rekao je, direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini.

Radovi obuhvaćeni Ugovorom uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenih operativnih troškova za UPOV Rijeka tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Financiranje projekta

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn (bez

PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija”za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će KD Vodovod i kanalizacija putem dugoročnog financijskog kredita.