UKIDANJE LJETNE REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU CRIKVENICE

11. rujna 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Jadranovo

Jadranovo

CRIKVENIČKA RIVIJERA – Na području Grada Crikvenice dana 15.09.2017. godine ukida se „ljetna“ regulacija prometa te se uvodi „zimska“ regulacija prometa i to kako slijedi
u naselju Crikvenica:
– ukida se zabrana prometa u vremenu od 21:00 do 5:00 sati u Strossmayerovom šetalištu (od hotela Miramare do Črnog mula) te u ulici Gajevo šetalište (od Črnog mula do restauranta Mendula)
– ukida se jednosmjerni promet u ulici Nikole Cara Črnog te uvodi dvosmjerni promet
– ukida se jednosmjerni promet na Šetalištu Vladimira Nazora, od skretanja za lučicu Podvorska, te nastavno ulicom Emila Antića do križanja sa ulicom Knežina se uvodi dvosmjerni promet

u naselju Selce:
– ukida se zabrana prometa na Šetalištu Ivana Jeličića – Tominčića (od Trga Palih boraca do hotela Slaven) u vremenu od 18:00 do 5:00 sati

u naselju Dramalj:
– ukida se jednosmjerni promet u ulici Braće Domijan u smjeru zapada nastavno ulicom Kačjak (uz obalu do restauranta Kačjak Inn) te uvodi dvosmjerni promet

u naselju Jadranovo:
– ukida se jednosmjerni promet u ulici Obala u smjeru istoka te se uvodi dvosmjerni promet.