Prije nekoliko dana u centru Crikvenice u Ulici Petak izgrađen je objekt koji svojim gabaritima značajno odstupa od susjednih građevina i narušava izgled centra Crikvenice. Gradnja ovog objekta izazvala je veliku pažnju i nezadovoljstvo među svima nama.

Odmah nakon što je komunalno redarstvo Grada Crikvenice utvrdilo da je građevina izgrađena suprotno prostorno planskoj dokumentaciji Grada Crikvenice i protivno građevinskoj dozvoli investitora, podnesena je prijava od strane Grada prema građevinskoj inspekciji i Konzervatorskom  odjelu u Rijeci.

“Građevinska inspekcija je izvršila nadzor i zabranila daljnje radove na spornom objektu. Kao gradonačelnik Grada Crikvenice osuđujem svaki oblik bespravne gradnje, a pogotovo kada se ovakvim građenjem značajno narušava izgled grada. Grad Crikvenica u suradnji s konzervatorskim odjelom iz Rijeke pri kraju je izrade elaborata trajne zaštite postojećih objekata u centru Crikvenice kako se ovakvi neredi u prostoru ne bi događali. Ovakvim se radnjama narušava izgled grada, odnosno stare jezgre grada što je neprimjereno i neprihvatljivo”, naveo je gradonačelnik Rukavina.

(kv)